Yapay Zeka İK Uzmanlarını Hem Sevindiriyor Hem De Korkutuyor

İş dünyasının değiştiği ve giderek daha fazla yeteneğe ihtiyaç duyduğumuz bir gerçek. Yeni bir araştırma, yapay zeka teknolojisi ve onun iş dünyasına etkisini ortaya koydu.

2.675

Allegis Group’un yaptığı araştırmaya göre yapay zeka iş dünyasındaki yerini sağlamlaştırdıkça potansiyel etkileri insanları hem heyecanlandırıyor hem de korkutuyor.

Hanover MD’nin araştırdığı İK uzmanlarının %21’i, yapay zekanın işin geleceği üzeindeki potansiyel etkilerini düşündükçe heyecanlandıklarını söyledi. Ancak diğer %17’lik bir kesim yapay zekanın hem iyi hem kötü yönleri olduğuna inanıyor. %20’lik başka bir kesim makinelerin meslekler değil de onların kapsamındaki belli işleri yapacağını, %9 ise onların önümüzdeki senelerde işlerin çoğunun tarih olacağını düşündüğünü söyledi.

Stephen Hawking’in makinelerin insan zekası gerektiren işleri yapmasının potansiyel tehlikelerine karşı bizi uyardığını düşünürsek bu konuyu çok da hafife almamamız gerekmektedir. Zira “yapay zekanın insanlığı yok edeceğini” düşünen %8’lik bir kesim de mevcuttur.

Allegis Group diyor ki yapay zeka (YZ) bazı işleri yok edip yenileri yaratmanın da ötesinde, insanların yetenek avına çıkma ve şirketin işleme biçimini etkiliyor. “YZ ve İş Dünyası: Potansiyeller ve Gerçekleri Görebilme” başlıklı raporlarında teknolojinin durumu ile onun iş ve yetenek yönetimi üzerindeki etkisi incelenmiş.

Allegis Group Başkanı Andy Hilger, “YZ’nin nasıl bazı işleri yok edip yerine yenilerini yaratacağını henüz tam olarak kavrayamıyoruz. Çünkü yolun daha başındayız. Ancak onun şirketleri baştan başa değiştireceği aşikar,” dedi.

Yıkıcı Bir Gelişme

Sözlerine şöyle devam etti: “YZ alanındaki yeniliklerin giderek iş başarısıyla daha çok bağlantılı olduğunu ve onun önceliklerimiz, teknolojiye yaklaşımımız ve en önemlisi işin evrim sürecini etkileyeceğini söyleyebiliriz. Müşterilerimizin yanı sıra birlikte çalıştığımız insanlar ve genel anlamda endüstrimizin bu değişikliklerin ne anlama gelebileceğini anlaması gerekiyor.”

Araştırmaya başlarken Allegis Group 300’den fazla İK çalışanıya birlikte çalıştı. Araştırmada yer alan İK uzmanlarının kıdemleri değişiklik göstermekteydi. Yetenek yönetiminin YZ’den olumlu etkilenecek tarafları sorulduğunda %26 eğitim süreci, %24 izleme ve test etme süreci, %22 ise iş gücü planlaması oranları elde edildi.

Yolda Karşılaşılacak Engeller

Rapora göre YZ’yi sistemlerine entegre edecek şirketleri bekleyen engeller şöyle: YZ’nin güncellenmesi ya da korunması için gereken bütçe (%32), YZ’nin kurulum ve bakımlarını sağlayacak insan eksiği (%26), YZ çalışanlarının eğitimi (%24).

Genel olarak baktığımızda YZ’nin tüm meslekleri yok etmeyeceğini görüyoruz. Onun yerine başarılı olmak için yapmamız gerekenleri değiştirecek. Allegis Group Global İK Müdürü Tanya Axenson: “Biriyle konuştuğunuzda onun sizi dinlediğini, sizden bir şeyler öğrendiğini ve bunu belli bir seviyede hakiki ilgi ile yaptığını görüyorsunuz. Peki bir karar vermeye hazırlanırken her dediğinizi hesaplamaya programlanmış bir makineye güvenebilecek misiniz? Muhtemelen hayır. İşte bu yüzden insanlar anlaşmaların tamamlanması, çalışanlar arasındaki problemlerin çözülmesi, yeni ilişkiler kurulması ve organizasyon stratejilerinin yaratılması hususunda İK uzmanlarına danışmaya devam edecek.”

Aynı kurumda Şirket Stratejileri Başkanı Rachel Russell, yetenek teknolojisi piyasasında YZ’ler ile ilgili bazı çözüm önerilerini bizimle paylaştı. “Sizi diğerlerinden bir adım öne taşıyacak hamleler, doğru alanlarda otomasyona gidilmesi ve deneyimin artırılmasından geçecek.”

Doğum oranının yüksek olduğu dönemde doğanlar artık emekliye ayrılıyor. Z jenerasyonu işe ve iş dünyasına yeni değerler kazandırmakta. Ayrıca yeterli becerilere sahip çalışanları bulmak giderek zorlaşıyor. “Bu yüzden de şirketler çalışanları tanımlamalarına, kendileriyle çalışmaya ikna etmelerine ve onları bünyelerine kazandırmalarına yardımcı olacak yeniliklere yöneliyor” diyor rapor. “Bu değişiklikler İK girişimcilik alanlarında ve başvuru takip sürecinde gözlenmeye başladı bile. Sonra işe alım piyasasına, sosyal başvurulara, mobil teknolojilere, büyük veri ve analitik sektörlerine sıçradı. Şu an ise yetenek devrimine yön veren başka bir etken mevcut. YZ, yetenek stratejileri ve teknolojilerinin evrimindeki bir sonraki adımın ta kendisidir.”

Piyasayı Genişletme

YZ, İK uzmanlarına destek olacak araç ve desteği sunmaktan da fazlasını yapacak. Hatta onun iş sürecinin tamamını değiştireceği tahmin ediliyor. Raporda şu ifadeler de geçiyor: “Eskiden İK çalışanları ilan panoları ve ilanlar gibi işlerle ilgileniyordu. Şu an kullanmakta olduğumuz teknoloji onların meslek tanımını günümüzdeki haline getirdi. Peki YZ de gelecekte aynı büyük etkiyi mi yaratacak? Aslında bu oldukça mümkün. Fakat değişim zaman alacak. Gelecekteki olası değişimleri anlamak için YZ’nin bugünkü konumunu kavrayıp onun olası etkilerini öngörmeli ve buna göre hareket etmeliyiz.”

Raporda piyasaya etki eden başka trendlerden de bahsedilmiş. Bunlar:

  • YZ Becerileri İçin Talep Artışı Beklentisi: Önceden insanların yaptığı işlerin çoğunu artık YZ yapacak ama yeni işler de ortaya çıkacak. YZ ahlakçıları oun kullanımından doğabilecek risk ve yükümlülükleri yönetirken şeffaflık politikalarına da uyacaklar. Şu alanlarda çalışacak insanlara olan talep artacak: YZ eğitimcileri, veri bilim uzmanları, nesnelerin interneti (Internet of things – IoT) uzmanları; modelleme, bilişim becerileri, makine öğrenmesi, matematik, psikoloji, dilbilim ve nörobilim uzmanları.
  • Yenileşme Hızına Etki Edebilecek Engeller: Makine öğrenmesi mantığına dayalı YZ sistemleri insanların yönetmesi ve programlaması gerekmekte. Bu insanlar sayıca yetersiz kalırsa ilerleme hızı düşebilir. Bunlara ek olarak günümüzdeki YZ sistemlerinin derin veri ve bilgi ağlarına ihtiyacı var. Veri bol olsa da bunlar her zaman YZ’lerin erişimine açık olmayabilecek bilgi havuzlarında bulunabilmekte. Diğer muhtemel engellerin arasında maliyeti, destek ile kurulumu, düzenlemeyi saymak mümkündür.
  • YZ’nin Etki Gücü Yeni Zorluklarla Karşı Karşıya: YZ’nin var olan veri sistemlerindeki zayıflıklardan faydalanmasını ya da düşük kalitedeki verilerle çalışmasını engelleyebilir miyiz? Bunların yanı sıra başarısızlığın olası etkileri, ürün sorumlulukları, teknolojinin sürekli gelişmekte olması (ve böylece sürekli alınan ürünlerin yeni modellerinin çıkması) ve elbette kötüye kullanım endişe konusu olarak kalıyor. Araştırmaya göreyse bunlar zamanla çözülecek.

YZ’nin getireceği çözümler yetenek piyasasını etkilemeye başladıkça yenilikler de hızla gelişmeye devam edecek. Bunlara yön vermek ise organizasyonları zorlayan asıl iş olacak. Diğer birtakım zorlukların arasında ise başvuran adayların incelenmesi ve CV’lerinin değerlendirilmesi gibi tekrar içerikli işlerin adaylar ve çalışanlarla iletişim kurma, sorunları çözme ve strateji yaratma gibi bir insan tarafından yapılması gereken diğer işlerle dengelenmesi gerekmektedir.

“Nihayetinde İK kurumunun ve yetenekleri değerlendirmeden sorumlu diğer kurumların amacı günü kurtarmak değil, gelişmekte olan iş stratejisinin merkezinde ‘bir koltuk kazanmaktır’” diyor rapor. “YZ iş anlamında İK uzmanlarının yüklerini hafifletecek. Bunu yalnızca planlama, işe alım ve çalışanların yönetimi gibi alanlarda değil, aynı zamanda genel olarak daha tutarlı süreçler ve stratejiler yaratılması şeklinde de başaracak.”

Söylemeden Geçmeyelim

Yapay zeka artık bir fikir ya da akademik deney ürünü olmaktan çıktı. Artık o hayatımızın, özellikle iş hayatımızın bir parçası. “O artık aramızda. Makineler kendi başlarına düşünebiliyor. Satranç oyunlarını kazanıyor, şirketlerin onların başarısını etkileyecek insanlarla etkileşimini adeta yönetiyor. Yenilikler tarihi boyunca hiçbir gücün insan düşünce ve eylemlerinin yerini almaya bu kadar yaklaştığına tanık olmamıştık. Elbette makineler insanları yok edecek değil ama teknoloji hayatımızın her alanında kendini göstermeye başladı bile. Bir noktada her birey ve işletme, YZ ile bağlantılı bir seçimi ya da işlemi deneyimleyecek.”

Sonuç olarak işgücü ihtiyaçları planlamasından, strateji oluşturmadan, teknolojiyi takip etmeden ya da gelecekle ilgili tahminler yürütmeden sorumlu her organizasyonun YZ’yi de hesaba katması gerekiyor.

“Liderler iş süreçlerini oluşturan görevleri iyi tanımlamalıdır. Onların otomasyona uğrama ihtimali var mı sizce? Eğer öyleyse bunun size faydaları ne olacak? Şirketiniz nasıl bir yeniden yapılanmaya gidecek ve değişikliklere ne kadar çabuk adapte olabilecek? Bugün YZ ile ilgili deneyler ya da çalışma yapanlar bunun faydasını ileride görecektir.”

“Hepsinin de ötesinde, liderler artık iş dünyasındaki devasa trendleri görmezden gelmemeli ya da birinin onların gözünü açmasını beklememeli. Çünkü değişimin hızı, başarısı ya da sürecin önündeki engeller dikkate alınmaksızın YZ, dünyamızın bir gerçeğidir ve geleceğimizde de büyük rol oynamaya devam edecektir.”

Kaynak

Yayınladığımız çeviri ya da alıntı yazılar her ne kadar dikkati bir çalışmanın ürünü olsalar da hatalı bilgiler, imla hataları veya anlam bozuklukları bulunması durumunda bundan İş’in Geleceği platformu sorumlu değildir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.