Ivon Benseson

Avukat (Av.) / Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Eş Direktörü İnsanlığın Yeni Zamanı | Gelecek Gerçekliğini Belirleyen Teknolojiler (XR)


Ivon Bensason, Fikri Mülkiyet için yasal ve ticari işler yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir avukattır. Hukuk Master (LL.M.) derecesini 2009 yılında USC Gould Hukuk Fakültesi, Califonia’da Fikri Mülkiyet ve Eğlence Hukuku konusunda tamamladıktan sonra, Los Angeles’ta Türk Film Konseyi ile çalışmış ve burada Türkiye pazarını kapsayan uluslararsı projeler için film yapımcılığı, vergi teşvikleri, proje yönetimi, yerel yapımcı denetimi, telif devir temlik işlemleri silsilesi yönetimi vb. alanlarda danışmanlık vermiştir. 2011 yılından beri İstanbul’da kurduğu hukuk bürosu aracılığı ile başta sözleşme pazarlık yönetimi ve yazımı, lisanslama, dağıtım, telif ve kar paylaşım stratejileri, farklı yasal bölgeler arasında uyumluluk, dava temsil, hibe başvuruları hazırlanması, finansman ve sponsorluk arayışı konularında uluslararası müşteriler için danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

2019 yılından bu yana Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuarı eş-direktörlüğünü üstlenmekte ve VPRD ofisi altında proje uzmanı olarak araştırma ve geliştirme projelerinde görev almaktadır. Ana ilgi alanı Yenilikçi İnteraktif Medya Teknolojilerinden türeyen Telif ve Endüstriyel Mülkiyet haklarının etkileşimi ile Akıllı sözleşme ve blockchain temelli teknolojiler ile kapsayıcı ve şeffaf telif ve kâr paylaşım stratejileri arasındaki yakınsamadır.

Alanları : Hukuk , Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak Yönetimi , XR

https://www.linkedin.com/in/ivonbensason/

https://karma.ku.edu.tr/en/people