Hüseyin Kuşçu

Kurucu/Yaratıcı Geliştirici, Kakare Interactive

Transfer Edilebilir Beceriler : XR ve Sanat

Bilgisayar mühendisliği eğitimi üzerine aldığı sanat ve tasarım eğitiminin ardından 10 yıl boyunca tasarım öğrencilerine görsel ve interaktif ortamlar yaratmak için yazılım eğitimi verdi. 2005 yılından beri multimedya yazılım geliştirici ve dijital yapımcı olarak yurtiçi ve yurtdışında çeşitli eğitim, kültür ve eğlence kurumuna pek çok web, multimedya, oyun, interaktif yerleştirme ve mobil uygulama projeleri geliştirdi. Kuşcu, 2010 yılından beri Kakare Interactive adı altında profesyonel çalışmalarına devam etmekte; STK ve üniversitelere danışmanlık vermekte; tasarımcı, sanatçı ve akademik araştırmacılarla ortak projeler üretmekte; dijital içeriğe erişimde yenilikçi ifade, etkileşim ve deneyim biçimlerini araştırmak için geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir. 

Paylaşılabilir iletişim ve linkler ( LinkedIn, blog vs): 

http://kakare.net/