Doç. Dr. Sezai Ozan Zeybek

Beşerî Coğrafyacı.

Panel: Ortak Bir Gelecek Hayali ve Eğitim

Berlin’deki Alice Salomon’da postkolonyalizm ve ekoloji üzerine dersler veriyor.
Türkiye’nin Yakın Tarihinde Hayvanlar: Sosyal Bilimleri İnsan Olmayanlara Açmak isimli
bir kitabı var.

Özgürüz Radyo’da bir çevre programı yapıyor, gazetelerde-dergilerde yazıyor çiziyor.
Ayrıca beş çocuk kitabının yazarı. Akademik olmayan, gündem dışı yazılarını koyduğu
bir blogu bulunuyor: http://ozanoyunbozan.blogspot.com/