Doç. Dr. Arda Eden

Transfer Edilebilir Beceriler : XR ve Sanat

1974 İzmir doğumludur. 2002’de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik

Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müzik Programı, doktorasını İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi
Programı’nda tamamladı. 2002 – 2009 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi, 2009 – 2016 yılları
arasında ise İnönü Üniversitesi’nde görev yapmıştır. Tork Dans Topluluğu’nun performansları için
geliştirdiği özgün ses tasarımları ve gitar icrası ile topluluğun çeşitli etkinliklerinde yer almış olan
Arda Eden, halen, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları
Bölümü, Ses Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı’nda müzik teknolojisi derslerini yürütmektedir.