Atılım Şahin

YARATICI PLATFORM DİREKTÖRÜ, TOPLULUK GELİŞTİRİCİ

Panel: ATÖLYE’de İşbirliği Kültürü: Çok disiplinliliği kucaklamak

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden makine mühendisi olarak mezun olduktan sonra, endüstriyel ürün tasarımı
(İTÜ) ve etkileşim tasarımı (Malmö Üniversitesi, İsveç) alanlarında iki yüksek lisans tamamladı. “Gelecek Etkileşimler
için Geçmişin Hareketlerini Hack’lemek” (Hacking the Gestures of Past for Future Interactions) başlıklı tezi,
2013 yılında Viyana, Avusturya’daki 11 th International Conference on Advances in Mobile Computing &
Multimedia (MoMM) başlıklı konferansta sunuldu ve bildiri kitabında yayımlandı. 2005 yılından beri oyuncu,
performansçı ve yazar olarak, tiyatro ve performans sanatları gruplarında görev alıyor. Dünyanın lider sanat
iletişimi konferansı olan İstanbul’daki “Communicating The Museum” konferansında proje koordinatörü olarak
deneyimi, insan topluluklarını organize etme becerilerini fark etmesi için yeni bir kapı açtı. Farklı disiplin
öbeklerinde aktif olarak bulunmak, insan topluluklarıyla iletişim kurmak için ortak bir dil geliştirmesini
sağladı. 2017 itibarıyla ATÖLYE’nin Topluluk ve Prototipleme Labrotuvarı’nın başına geçti ve 2019’un başından
beri ATÖLYE’de Yaratıcı Platform’un direktörü.