Serbest Çalışanların Gelecek Nesilleri Neye benzeyecek?

1.255

Serbest çalışma devrimi çığ gibi büyümeye devam ettiğinden, gelecek nesil başarılı serbest çalışanlarının tutumları ve tercihleri ​​kesinlikle ilgi çeken bir konudur. Tek başına bir çıkarım kaynağı olmasa da farklı yetenek platformları gibi çeşitli yetenek oluşumlarının anketlerinden ve Z jenerasyonu hakkında yapılan araştırmalardan kesinlikle bazı sonuçlar elde edebiliriz.

İşte birçok kaynağa dayanarak, gelecek neslin en iyi serbest çalışanları ile ilgili en iyi tahminler: kim onlar, neye benziyorlar, rolleri, işleri, müşteri ilişkileri ve kariyerlerini nasıl gördükleri…

 

Kim Onlar?

Gelecek nesil serbest çalışanlar daha geniş bir meslek yelpazesine sahip olacaklar. Serbest havayolu pilotları. Serbest kültürel antropologlar. Serbest acil servis doktorları. Serbest çalışan acil durum müzisyenleri. Serbest tasarımcılar. Hatta serbest çalışan bebek hemşireleri.

Genellikle daha genç olacaklar ve kariyerlerinde daha erken serbest çalışmaya başlayacaklar. Hatta yarısı 30 yaşın altında olacak.

Ancak, gelecek nesil serbest çalışanlar, kariyerinde ya da sonrasında serbest çalışmayı tercih eden daha deneyimli profesyoneller yüzünden, kuşaksal olarak “geride” kalacaktır.

Dünyadaki birçok ülke serbest çalışanları günden güne daha fazla memnuniyetle karşılayacak; örneğin, İskandinavlar serbest meslek kariyerlerini kolaylaştırmak için vergi ve emeklilik kurallarını ıslah etmeye başladı bile. Gelecek nesil serbest çalışan sayıları da Afrika, Asya ve Latin Amerika gibi bölgelerde de giderek artacak.

Yeni nesil serbest çalışanlar eğitim durumu açısından daha çeşitli olacak ve üniversite eğitiminin tekil erdemine daha az inanacaklar.

Kadınlar, serbest çalışan devrime artan sayılarla katılacak; ancak, ücret eşitsizliği serbest çalışan platformları eşit muamele sağlamak için daha fazla sorumluluk üstleninceye kadar kadın serbest çalışanlar haksızlığa uğramaya devam edecektir.

Neye benziyorlar?

Serbest çalışanlar daha dünyevi. Onlar dünya çapında bir topluluğun parçası. Çevrimiçi yetenek platformları, dünyanın her yerinden serbest çalışanlara çalışma ve etkileşimde bulunma şansı sunmakta. İşte bir bilgi: Asyalı serbest çalışanların% 65’i Kuzey Amerika şirketlerinden iş almıştır.

Daha etnik, ırksal, toplumsal cinsiyet ve dini açıdan çok çeşitliler, çeşitliliğe büyük önem veriyorlar, politik farkındalığa sahipler, daha liberaller ve “Kötülük yapma!” prensibiyle hareket eden oluşumlara da çok talep gösteriyorlar.

Maceracı, araştırmacı bir ruhla, geçici veya kalıcı olarak bir yerden toplanıp taşınmaya daha yatkındırlar. Neredeyse 5 milyon kadarı kendini dijital göçebeler olarak nitelendirmekte, ancak toplumun uyum sağlaması ve teknolojiye erişimin artmaya devam etmesiyle bu sayının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kariyere Bakışları Nasıl?

Gelecek nesil serbest çalışanlar serbest çalışmayı cezbedici ve yasal bir kariyer yolu olarak görecekler. İnsanlar artık serbest çalışanların daha az yetenekli olduğunu veya iş aramakta olan kişiler olduğunu varsaymayacak.

Serbest çalışanlar, profesyonellerin serbest çalışma ve kurumsal bir iş arasında seçim yapmaları gerektiğini düşünmeyi günden güne daha tuhaf bulacaklar ve kariyerleri boyunca serbest veya tam zamanlı işler arasında birkaç kere gidip gelmenin doğal olduğunu göreceklerdir.

Ancak daha başarılı serbest çalışanlar; kime çalışacakları konusunda, sadece tazminat perspektifinden değil, aynı zamanda kuruluşun kalitesi, görevlendirme anlayışı, yönetimi açısından da giderek daha seçici olacaktır.

Serbest çalışan ve bordrolu çalışan arasındaki çizgi; daha fazla şirket serbest çalışanları sürekli bir kaynak olarak kullandıkça, serbest çalışanların işletmeler ile ilişkileri arttıkça, birden fazla şirketle uzun vadeli portföy ilişkileri kurması sağlandıkça ve serbest çalışanlar nispeten uzun sürecek projelerde çalıştıkça bulanıklaşacaktır.

Gelecek nesil serbest çalışanlar, çok sayıda çalışma ve pazarlama kanalı kuracak ve sürdüreceklerdir: çevrimiçi yetenek platformları, ortaklıklar, uzun vadeli sözleşmeler, eğitmenlik tarzı yan işler gibi. Firma içinde firma mantığı büyüyecek ve serbest çalışanlar, ortak ilgi alanları veya ekonomik fırsatlar sayesinde, bir araya geleceklerdir.

Serbest devrim, kendi başına ünlü olan gerçek serbest rock yıldızlarını meydana getirecektir. Yüksek maaş, öz kaynak ya da arka uç kar katılımını ve diğer ikramiyeleri yönetecekler ve muhtemelen konuşmacı platformlarına ya da bugünün sorumlu personel alma memurlarına benzer temsilcilere sahip olacaklar.

Gelecek nesil serbest çalışanlar, işlerini ve işgücünü büyütmekle ilgilenen girişimcilerin büyük bir bölümünü oluşturacak, çevrimiçi yetenek platformları, firma içindeki firmaları teşvik ederek bunun gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.

Çalışmaları

Gelecek nesil serbest çalışanlar, yapay zekâ, blok zincir, makine öğrenimi ve robotik gibi alanlardaki yetenekleri sayesinde şirketler tarafından daha fazla rağbet görecek, hızlı bir şekilde işe alınacak.

Daha fazla serbest çalışan, geçici projeler, işlevsel veya geçici yöneticilik pozisyonları için aranan kişiler haline gelecektir.

Sayısı giderek artmakta olan çok sayıda şirket (Google, Apple, Deezer, Microsoft vb.), serbest çalışanları, sürdürülebilir bir yetenek havuzu şeklinde resmi iş gücü planlarının ve stratejilerinin önemli bir parçası haline getireceklerdir.

Danışman ve serbest çalışan arasındaki çizgi, büyük küresel danışmanlıklardaki uzmanlık veya proje bazlı yetenek boşluklarını doldurmak için daha fazla serbest çalışan işe alındıkça bulanıklaşacaktır. Gittikçe daha fazla şirket, aracıları ekarte edecek ve benzer yetenekler sunan, ancak çok daha düşük bir fiyat seviyesinde doğrudan çevrimiçi yetenek platformlarına katılarak doğrudan çalışmaya başlayacaktır. Danışmanlıklar gelecekte serbest çalışanların becerilerini keşfettikleri ve itibarlarını geliştirdikleri yer olacaktır.

Yeni nesil serbest çalışanların çoğu düzenli olarak uzaktan çalışacak; Upwork vb. firmalar tarafından yapılan anketler, serbest çalışanların % 40’ının üç yıl içinde uzaktan çalışmaya başlayacağını öngörüyor.

Genel olarak serbest çalışanlar için uzmanlaşma, işgücüne yönelik olarak artmaya devam edecek, uzmanlık seçimi ve sürekli beceri geliştirme durumu, serbest meslek sahibinin başarısında giderek daha önemli bir faktör olacaktır.

Serbest çalışanlar iş için rekabet ederken, Kişilerarası veya “kültürel” yetkinlik önem kazanmaya devam edeceğini gösterdi; Daha fazla çevrimiçi yetenek platformu, sitelerinde temsil ettikleri serbest çalışana eğitim ve koçluk desteği sunacaktır veya onları bu konularda destekleyecektir.

Daha fazla genç kariyer sevdalısı, prestijli şirketlerde çalışacak deneyim ya da referansları kazanmak için serbest çalışmayı bir sıçrama tahtası olarak sonuna kadar kullanacaktır.

Gelişimleri

Gelecek nesil serbest çalışanlar, mesleki bilgi ve uzmanlıklarının yarılanma ömrünün farkında olup, teknolojik bozulmalara ve gelişmelere daha duyarlı olacaklar, sektörde en önde kalabilmek adına çevrimiçi yetenek platformlarının eğitim desteği sağlamasını talep edeceklerdir.

Daha fazla şirket “düzenli” serbest çalışanları teknik ve profesyonel topluluklarına davet edecek, ancak bunun ötesinde serbest çalışanlar üstünlüklerini korumak için kendilerine önemli düzeyde yatırım yapmaya devam edeceklerdir.

Serbest çalışma koçları, diğer uzman destek fonksiyonları ve hizmetleri serbest devrim etrafında büyüyecek, meslek kuruluşları, kariyer ve gelişim hizmetlerini ve serbest çalışanların üye olarak işe alınmalarını artıracaktır.

Serbest çalışanların yönetilmesi, tam zamanlı kariyer çalışanlarının yönetilmesinden farklı olan bir liderlik becerileri bütünü olarak anlaşılacak, harmanlanmış işgücü yöneticileri ise serbest çalışanların yönetilmesi konusunda daha eğitimli ve yetenekli olacaktır.

İşverenleri

Gelecek nesil serbest çalışanlar; işletmeler, harmanlanmış bir işgücünden faydalanmak isteyip, işgücü sistemlerini ve uygulamalarını buna göre düzenleyecekleri için, İK tarafından önemli bir topluluk ve yetenek havuzu olarak tanınacaktır.

Proje yöneticileri, kritik proje ekiplerine kaynak sağlamada serbest çalışan yetenek kullanma konusunda daha fazla seçeneğe sahip olacak. Alternatif bir kaynak olarak görülmek yerine, serbest çalışanlar giderek işgücünün bir parçası olarak müşteri kuruluşlarıyla daha uzun vadeli sözleşmelerde sıklıkla görülecektir.

Daha fazla kuruluş, iç kaynakları ve serbest çalışanları birleştirerek “paylaşımlı” işgücü envanterleri oluşturacaktır; Çevrimiçi yetenek platformlarına bağlı “şirkete özel” yetenek platformları istisna değil norm olacaktır.

Çevrimiçi yetenek platformları gelişmeye devam ediyor. Özellikle Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu’da daha fazla iş kurma, disiplinle birlikte daha fazla uzmanlaşma, serbest çalışan sayısına daha az, kalitesine daha fazla odaklanma, daha fazla pazarlama ve gelişim desteği hizmetlerinin bu platformlar tarafından sunulmasını bekleyin.

Çevrimiçi yetenek platformları sitelerinde serbest koalisyonları ve butik firmaları kabul ettikçe, bağımsız serbest çalışanlar toplu düzenlemelere “itilecek” ve bağımsız serbest çalışanların sayısı muhtemelen azalacak.

Büyük danışmanlık şirketleri, çevrimiçi yetenek platformlarına, sanki onlar bir danışman borsasıymış gibi, gittikçe daha fazla bel bağlayacak ve zaman içinde, üst düzey danışmanlık şirketleri serbest çalışanlardan yararlanmaya ve tam zamanlı danışmanların sayısını azaltmaya devam edecek, ancak müşterilerini, onların özlük haklarını ve işlemlerini kendi tasarruflarında tutmayı sürdüreceklerdir.

Yazan: Jon Younger
Çeviren: Sinan Can Çiftçi
Yazının Orijinal Linki için;
https://www.forbes.com/sites/jonyounger/2019/05/04/what-the-next-generation-of-freelancers-will-look-like/#ed79f9f53ad4

İş’in Geleceği’nde yayımlanan, yazar veya çevirmenlerimize ait herhangi bir yazı, çeviri, makale veya haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Sitemizde yer alan içeriklerin izinsiz kullanımı halinde muhataplar hakkında hukuki yollara başvurma hakkımız saklıdır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.