Mavenlink’in Araştırmasına Göre Kısa Süreli Kontratlar Yapmayı Tercih Edenler Z Kuşağı Değil, Üst Düzey Yöneticiler

Yöneticilerin %79’u, C-suit De Dahil İşletme ve Üst Düzey Yöneticilik Rolleri İçin Kısa Dönemli Çalışanlara Yönelmiş Durumda

2.396

Bulut temelli hizmetler sağlayan Mavenlink, bugün “Beyaz Yaka Devrimi: Günümüz İş Liderlerine Göre Talep Doğrultusunda Kısa Dönemli Çalışma Popüler Oldu” başlıklı yeni bir araştırmasını yayımladı. Çalışmada yoğunlaşılan noktalardan bazıları şöyle: Ajanslar ve dış kaynaklarla işbirliği, talep üzerine çalışacak insan ihtiyacında artış, oldukça yetenekli anlaşmalı tarafların iş sahnesine girmesi, karşılaşılan zorluklar, daha esnek iş imkanlarına olan ilgi. Bulgular incelendiğinde beyaz yakalıların daha kısa dönemlik işlere yöneldiği görülmektedir. Araştırma sonuçlarının birkaçını ele alacak olursak:

 • Şirketlerin %94’ü gelecek sene de dışarıdan anlaşmalı taraflarla çalışmaya devam edecek.
  • Yöneticilerin %74’ü çalıştıkları tarafların gelişimine katkıda bulunmanın yarış sahnesinde bir avantaj olduğunu düşünüyor ve hızlı iletişim ve etkileşim sürecini bunun en büyük meyvesi olarak görüyor.
  • %47’lik bir kesim c-suit de dahil olmak üzere işletme ve yönetim pozisyonlarını dışarıdan çağırdıkları insanlarla doldurmayı planlıyor.
  • Liderlerin anlaşmalı taraflardan en büyük beklentileri uzmanlık (%35) ve on veya daha fazla yıllık deneyim (%29).
  • Organizasyonların %69’unun bünyesinde talep bazlı çalışacak yeterli iş gücü bulunmuyor. Aynı zamanda %77’lik bir kesim, anlaşmalı tarafları daha iyi yönlendirebilmek için neler yapılması gerektiğini bilmiyor.
  • Tam zamanlı yöneticilerin %63’ü fırsatları olsa taleple çalışacak anlaşmalı taraf olmayı istediğini dile getirdi.
  • Tam zamanlı çalışanların aynı işi yapmaya devam etmelerinin sebebi işlerinin ek imkanları değil, iş garantisidir. Beyaz yakalıların %62’si güvenliği en önemli görürken yalnızca %23’lük bir dilim diğer getirileri daha önemli görmekte.

Mavenlink’in kurucusu ve CEO’su olan Ray Gringer, “Bu köklü değişikliklerin ortasında kalan yöneticiler, iş üretim sürecini organize edip yönetmenin yeni yollarını aramakta. İlginin giderek anlaşmalı çalışanlara doğru kaymakta olduğunu görmekteyiz. Bizce organizasyonlar bünyelerinde bulunmayan iş gücü için dışarıdan destek almalıdır. Bu tek bir kişi ya da bir grup olabilir. Hatta son zamanlarda bu anlayışta ciddi bir yaygınlaşma görüyoruz” demiştir.

“Bu araştırmanın asıl amacı, şirketlerin son dönemlerde meydana gelen değişimleri nasıl lehlerine çevirebileceklerini analiz ederek daha aktif bir iş ortamı yaratmak için nasıl yollar izlemeleri gerektiğini bulmaktır. Amacımız çoğunun “esnek ekonomi” adını verdiği, insanların kontratla kısa dönemli işler yaptığı kültürün iyi yanlarını açığa çıkarmak ve serbest zamanlı çalışanlar, anlaşmalı taraflar ve taşeronların önemini vurgulamaktır.”

Birinci Nokta: Talep Bazlı Çalışanlar ve Yarış Ortamının Avantajları

İş dünyası tahmin bile edilemeyecek bir hızda değişiyor ve artan hız, değişimlere adapte olmayı da başarının bir ön koşulu haline getirdi. Eskiden iş yerleri kendi ekiplerini kurup yetiştirmeye eğilirken artık bunlar geçmişte kalmış yöntemler. Şirketlerin tüm bunlardan daha da hızlı bir biçimde evrilmeleri, değişmeleri ve gelişmeleri gerekmekte. Sonuç olarak da ihtiyaç duydukça üçüncü partilere başvuruyorlar.

“Beyaz Yaka Esnek Ekonomisi” adlı araştırmaya göre liderlerin %61’i çevikliği başarılı olmanın vazgeçilmez şartlarından biri olarak görüyor. Yöneticilerin %79’u da dış desteğin onlara avantajlar sağladığına inanıyor. Ayrıca seneler içerisinde dışarıdan aldıkları desteği artırmayı da planlıyorlar. Bu da onlara büyük paralar ya da zaman harcamadan alanında uzman çalışanlara erişim imkanı tanıyor.

İkinci Nokta: Uzman Seviyesindeki Çalışanlara Talep Var

Dışarıdan alınan destekler düşük seviyeli işlerle sınırla kalmıyor. Yöneticilerin %47’si üst düzey pozisyonlar için de dışarıdan destek alıyor. Anlaşmalı taraflarda en çok aranan özellikler ise uzmanlık (%35) ve on yıl üstü deneyim (%29). Bu yetenekli kimseler uzun süreli çalışma planı gerektirmeksizin hemen ihtiyaç halinde şirketlere pek çok alanda destek olabiliyor. En gözde alan ise Bilişim Teknolojileri.

Üçüncü Nokta: Bu Değişimle Mücadele Eden Çalışanlar

Gelişmeler iş dünyasını alaşağı etti ve dışarıdan yardım alan şirketler genelde bu süreci düzenleyecek adımlar belirlemiyor. Liderlerin sürekli değişmekte olan iş gücünü iyi gözlemlemesi, uygun stratejiler üretmesi ve performan sürekliliğini sağlaması gerekiyor. Bu da içgörü, kontrol ve istikrarı garantileyecek ilkeler gerektiriyor. Ancak araştırmaya katılanların %69’u mevcut ilkelerinin yetersiz olduğunu, %34’ü ise bu konuda herhangi bir politikalarının bulunmadığını söyledi.

Dördüncü Nokta: Yöneticiler De Bu Akıma İlgi Gösteriyor

Çalışanlar da kısa soluklu iş yanlısı. Bunun onlar için esnek çalışma saatleri ya da çeşitli işlerde çalışabilme gibi özel ve profesyonel faydaları bulunuyor. Bu faydalar da geçici işlere ilgiyi artırdı. Araştırmaya katılanların %63’ü istikrarlı bir anlaşmalı iş durumu için mevcut pozisyonlarından vazgeçebileceklerini söyledi.

Tam zamanlı işin en büyük faydasının araştırmaya katılanların %62’sine göre güvenlik, %23’üne göre diğer imkanlar ve %10’una göre maaş olduğu belirlendi. Şu an çalışan yöneticilerin %56’sı geçmişte böyle anlaşmalı pozisyonlarda yer almış ve çoğu gelecek senelerde bunu sıklaştırmayı planlıyor.

Araştırma Yöntemi

Mavenlink’in sponsorluğunu yürüttüğü ve süreci ResearchNow isimli bağımsız piyasa araştırma şirketinin kontrol ettiği bu araştırma boyunca farklı organizasyonlar ve kademeden 300 profesyonel ile görüşmeler yapılmıştır. Katılımcıların %26’sı 10-249 kişinin çalıştığı, %19’u ise 10,000’den fazla kişinin çalıştığı şirketlerden olup bu aralık değişiklik göstermektedir. Görüşmeler 2017 senesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: Mavenlink

Yayınladığımız çeviri ya da alıntı yazılar her ne kadar dikkati bir çalışmanın ürünü olsalar da hatalı bilgiler, imla hataları veya anlam bozuklukları bulunması durumunda bundan İş’in Geleceği platformu sorumlu değildir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.