İşyeri Kültürünü Tanımlama

Harika bir işyeri kültürünü ne tanımlar? Cevap, aklınızdaki şey olmayabilir.

5.000

İyi bir işyeri kültürü nedir? Kime sorsanız muhtemelen başka cevap verecektir. Bazıları eğlenceli bir iş ortamını işyeri kültürü olarak tanımlarken ötekiler imkanları, eğlencenin üstüne tutabilir. Örnekler çoğaltılabilir.

Ancak bunlardan hiçbiri iyi bir kültürü tanımlamaya yetmez. Hatta aşırıya götürüldüklerinde zararlı bile olabilirler. Peki sorumuzun cevabı nedir? Kısa bir süre önce, önde gelen şirketlerin yöneticileriyle bu konuda konuştum. Bu konuşmalardan derlediğim notlarım aşağıda mevcuttur.

Önce Amaç Sonra Üretim

İş kültüre geldiğince pek çok kuruluşun kazancı, diğer değerlerin önünde tuttuğunu görüyoruz. Ön planda tutulan, istedikleri sonuçları getirecek mutluluk ve bağlılık gibi etmenler değil de daha çok kâr ve üretkenlik gibi maddi değerler oluyor. Ancak araştırmalar bu yaklaşımın eksiklerini gösterdi. Gallup, verimli iş ortamlarında insanların %21 daha üretken olduğunu ve şirketin %22 daha fazla kâr ettiğini kanıtladı.

Küresel bir fondü zincirinden The Meltin Pot’un müdürü ve Front Burner’in CEO’su Bob Johnson, bunun artık değişmesi gerektiğini söylüyor. “Pek çoğu için iş, artık duygusal bir boyut aldı. Bunun nedenlerinden biri ise işin ‘tasarlanış’ biçimi. Şirketlerin çoğunda iş, amaç ve memnuniyetten ziyade süreç ve üründen ibaret görülüyor. Çalışanlar ise bekledikleri ortamı yakalayamıyorlar.”

Johnson’a göre çözüm, insanları çalışmaya iten nedenlerin anlaşılmasıdır. “Şirket ihtiyaçlarını bireysel seviyedekilerle dengelemek için çalışanlarımızın motivasyon kaynaklarını bilmeliyiz. Onların nelere değer verdiğini anlamalıyız. Kendi şirketimizde tüm bunların bulunabilmesi için bir sistem geliştirdik. İhtiyaçları karşılanan çalışanlarımız da bunun karşılığında misafirlerimize daha kaliteli bir atmosfer sağlamak için elinden geleni yapıyor.”

Mutluluk ve Önemi

Woohoo Inc’te mutluluktan sorumlu baş görevli olan Alexander Kjerulf, çalışanların beklentilerinin bir şirketin yolunu çizmesinde oldukça önemli olduğunu söylüyor.

Diyor ki “Son 20-30 senede teknolojinin ilerlemesiyle birlikte elle yapılan işlerden bilgi ağırlıklı olanlara doğru bir geçiş olduğunu gözlemledik. Bununla birlikte beklentiler de tabi değişti. Artık çalışanlarımızdan, gelip burada sekiz saat durup sonra eve dönmelerinden daha fazlasını bekliyoruz: Onların iş ortamına adapte olmalarına ve en iyi şekilde düşünmelerine ihtiyacımız var. Onlar da bunun karşılığında elbet maaşlarından fazlasını, örneğin tatmin olduklarını ve bir amaç uğruna çalıştıklarını hissetmeyi bekliyor. Böylelikle bu iş deneyimi onları mutlu ediyor.”

Kjerulf’a göre bu dönüş noktası, şirketlerin önceliklerini belirlemesinde etkin rol oynamış. “İşte mutluluk bizim sloganımız. Birbirimize ona göre davranıyor, ona göre çalışıyoruz. Mutlu çalışanları olan şirketler diğerlerinden her daim öndedir. O yüzden mutluluğu stratejik bir öncelik haline getirmeli, en üst düzey yetkililerinizi bu yönde bilgilendirmelisiniz.”

Aynı Yerde Yaşamakla veya Çalışmakla Yetinmeyin; Ortak Bir Kültür Oluşturun.

Deloitte tarafından son zamanlarda yapılan bir araştırmada, büyük şirketlerin %80’inden fazlasının  hiyerarşi piramidinden daha düz, daha takım odaklı yönetim stratejilerine kaydığı bulunmuştur. Kültür kavramının hakkını veren şirketler patronların çalışanlara ne yapacağını söylediği ortamlar olmaktan çıkmış, herkesin bir araya gelip sorunlara çözüm aradığı yerler halini almıştır.

Knotel’in kurucusu Amol Sarva, “Birlikte aldığımız kararlar daha etkilidir. Karşılaştığımız güçlükler üzerinde çalışan bir kültür ekibimiz var. Bu ekibimizi büyütmek için olabildiğince veri aktarmaya gayret ediyoruz. Hatta müşterilerimizin de aralarında yer aldığı, şirket dışından ortaklarımız bile var bu komitede. Sürecin tamamını etkileyen büyük kararlar, bunlardan etkilenecek herkes tarafından verilmelidir” der.

Dahiliyet, Toplum Yaratır

Kültür, benzer düşünen üç beş insanı işe alıp birlikte çalıştırmak değildir. Çeşitliliğin olmaması yaratıcı fikirlerin gelebileceği kapıların sınırlandırılması ve dolayısıyla daha az gelişim anlamına gelir.

Bulut temelli e-ticaret platformu BigCommerce’ün Finans Operasyonları Başkanı Robert Alvarez, “Biz, çalışanlarımızı fikirlerini söylemeye ve şirket kültürünün bir parçası olmaya davet ediyoruz. Çünkü ne kadar kontrol sahibi olduklarını hissederlerse kendilerini o kadar iş ortamının bir parçası olarak görebilirler. Böylece şirketin başarılı olmasına da o kadar katkıları bulunur” diyor.

Knotel’den Sarva da aynı fikirde. “Kültür, aynı ortamı paylaşmaktan ibaret değildir. Kültürümüze katılan insanlar aynı zamanda birliğimize ve topluluğumuza da katılırlar. Modern dünyada iş, böyle yapılır işte. Hatta çalışanlarımız bir -elbet noktaya kadar- kendi seçimlerini yapabiliyor. Dünyada pozitif bir etki yaratmaya çalışan bir topluluğun parçası olmak isteyen insanları bir araya getiriyoruz.”

Kişisel Gelişim Şirket Başarısının Öncüsüdür

İşveren ve işçi arasındaki değişen ilişkiler gözlemlediğinde şirketlerin büyüme ve gelişme oranlarının, bünyelerindeki çalışanların gelişme oranlarıyla doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Envato gibi dünyanın her yerinden yaratıcı insanlara dijital destek sağlayan bir şirketin kurucusu Cyan Ta’eed, “Şirketler, içindeki insanlar geliştikçe büyür. Şirket olarak büyümek istiyorsak, çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmalıyız ki onlar da yaptıkları şeyleri daha iyi yapabilir hâle gelsinler. Bu elbet iş dışında, hayatlarıyla ilgili bir şey de olabilir.”

Kariyer anlamında ilerleme ve kişisel gelişim sadece işte olmuyor elbet. CareerBuilder araştırması yakın bir zamanda çalışanların %29’unun aynı zamanda ek bir ilgi alanıyla uğraştığını ortaya çıkarmıştır. BigCommerce’ten Alvarez, bunların desteklenmesi gerektiğine inanıyor.

“Çalışanlarımızın hobiler edinmesini destekliyor ve onlara çeşitli imkanlar sunuyoruz” diyor Alvarez. “Zaman içinde öğrendik ki iş dışında ilgi alanlarının olması onların iş performansını artırdı ve bu, uzun vadede şirketimiz ve müşterilerimize pozitif bir şekilde yansıdı. Sonuca baktığımızda tüm varlıklarıyla kendilerini işlerine adayan çalışanlar kazanmış olduk.”

Envato’dan Ta’eed, konu hakkında şunları söyledi: “Takım arkadaşlarınızın hem bireysel hem profesyonel anlamda büyüyüp gelişmesine destek olmalısınız. Yöneticiler bunu başardıklarında hem çalışan hem de işverenlerin, elbet hem de müşterilerin memnun olduğu ortak bir atmosfer yaratılmış olur.”

Yazan: Adam Fridman – 2018 Future of Work Zirvesi Katılımcısı

KaynakINC

Yayınladığımız çeviri ya da alıntı yazılar her ne kadar dikkati bir çalışmanın ürünü olsalar da hatalı bilgiler, imla hataları veya anlam bozuklukları bulunması durumunda bundan İş’in Geleceği platformu sorumlu değildir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.