İş’in Geleceği DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİ: İNSAN

Değişimin bir parçası olmayan şirketlerin yok olacağı, değişime ayak uyduran şirketlerin ise rekabet üstünlüğü sağlayacağı dijital dönüşüm başladı. Şirket kültürlerini tamamen değiştirecek olan dijital dönüşüm, her kademedeki çalışanları etkileyecek.

1.667

Her ne kadar teknolojinin ve dijital dönüşümün yarattığı değişim hayatın her alanında görünse de asıl değişim ve dönüşüm iş dünyasında gerçekleşmekte. Yaşam alanları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler gibi alanlar bu değişimden iş dünyası kadar hızlı ve yıkıcı bir şekilde etkilenmiyor.

İş dünyasında rekabetin hem yerel hem ulusal anlamda gerçekleşmesi, dijital dönüşümün hem kar marjlarına, hem müşteri bağlılığına, hem de işyeri verimliliğine kattığı pozitif etki bu değişimin daha hızlı oluşmasındaki temel sebep. Fotoğraf makinesi üreten Kodak ve Polaroid, cep telefonu üreticileri Nokia, Blackberry, GM, Yahoo, IBM gibi kendi alanlarının lider firmaları dijital dönüşümü sağlayamadıkları için kapanan ya da Pazar paylarını kaybeden şirketlerden sadece birkaçı.  

MIT (Massachusetts Institute of Technology) tarafından 400 orta ve üst düzey yönetici arasında yapılan bir araştırmaya göre dijital dönüşümü gerçekleştiren firmaların karlarında yüzde 26’ya varan oranda karlılık ve şirket değerinde yüzde 12 artış olduğunu ortaya koymuş.

Dijital dönüşümün merkezi: İnsan

Bu rakamların bir diğer anlamı da şu, dijital dönüşümü gerçekleştirememiş şirketlerin hem yerelde hem uluslararası arenada Pazar paylarını kaybedeceği. Bu kaçınılmaz olan dijital dönüşümü gerçekleştirmek için şirketlerin otomasyondan, robotlaşmaya, yapay zekadan freelance çalışmaya kadar, daha önce hiç bilmedikleri alanda şirketlerini baştan aşağı değiştirmeleri ve dönüştürmeleri gerekmekte. Bu dönüşümün temelinde ise insan yatıyor.

Gençler yöneticilere mentorluk yapıyor

Dünyanın dijital dönüşüm alanında lider şirketlerinden Unilever Dijital Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rahul Welde, şirket kültüründe liderlerin bu dijital dönüşümün parçası olmaları gerektiğini belirtiyor. Welde, dijital çağda liderlerin yeni yetenekler kazanması gerektiğini ve teknoloji alanında derin bilgilere sahip olmaları gerektiğini ekliyor. Unilever’de dijital dönüşüm sırasında yaşanan değişimlere örnek veren Welde, tersine mentorluk uyguladıklarını ve teknoloji ile daha çok ilgili ve bilgili olan genç çalışanların üst yöneticilere mentorluk yaptığından ve bunun şirket içindeki değişim konusunu ne kadar ciddiye aldıklarının da bir örneği olduğunu ekliyor. Unilever Türkiye’de de tersine mentorluk kavramını sıkça kullanıyor ve Bahçeşehir gibi öncü üniversitelerle işin geleceğini yaratıyor.

Değişim hızlandı

McKinsey Global Institute’un 2013 yılında yaptığı çalışmaya göre insanlar, yapay zeka teknolojileri ve otomasyon arasındaki ilişki arttıkça verimlilik, ciro, karlılık artacak ayrıca daha çok yetenek ile donatılmış çalışanların sayısında da artış bekleniyor.

Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere fiziksel ve el yeteneği gerektiren işler, temel bilişsel yetenekler gerektiren işlerde çalışan kişi sayısı azalırken, diğer alanlarda çalışan kişi sayısı ve çalışılan süre artacak.

Kaynak: McKinsey Global Institute (2017)

İş’in Geleceği firmaları için değişimin 6 sac ayağı

Bir startup olmalarına rağmen, yaptıkları Future of Work Zirvesi gibi etkinlikler ile işin geleceğinin yaratılması için bölgede önemli rol alan, Türkiye’nin çevik işgücü platformu Expertera’nın kurucusu ve CEO’su Alp Sezginsoy, şirketlerde yaşanan bu dijital dönüşümün başlıca sac ayaklarını insan odaklı oturtarak geleceğin pusulasını yaratacaklarını belirtiyor.

Firmaların bu başlıklar temelinde  özellikle insan kaynakları yönetimi, organizasyon yapısı ve liderler bakış açısıyla aldığında ve bunu da üst yönetimle birlikte uygulandığında işin geleceğine hazır olmaya başlayacaklarını söylüyor;

  • Yapay Zeka, Otomasyon ve üssel teknolojiler: Hızla dönüştüren bu teknolojiler firmalara ne gibi yetkinlikler getiriyor, ne gibi yetkinlikleri dışarı çıkarıyor, hangi alanları robotlara bırakıyor?
  • Yeni Hibrit İşgücü: Yeni işgücünü oluşturan firmalar yeni çağda işin geleceğini yakalamak için sürekli olarak öğrenmeyi nasıl yakalayacak? Dışarıda sürekli değişen dönüşen yetkinlik açıklıklarını freelancer ve on-demand yetenek platformlarından ne şekilde alacaklar? Tam zamanlı ile freelancer’ların birleştiği yeni nesil hibrit iş gücünü ne şekilde oluşturacaklar?
  • Çevik organizasyon: Bu işgücünü yönetmek için ne gibi bir organizasyon yapısı kullanacaklar, hiyerarşi ve silo şeklinde çalışmanın yerini çevikleşmeye bırakan geçişi nasıl sağlayacaklar? Burada insan analitiği gibi yeni araçları nasıl kullanarak optimize edecekler?
  • Geleceğin liderlerini ve anlam odaklı organizasyonları oluşturmak: İnsandaki potansiyeli açığa çıkarmanın, sürekli öğrenmenin ve inovasyonun yeni  beslenme alanı olan anlam odaklı olmayı ne şekilde sağlayacaklar? Bunu sağlayan liderleri ve çalışanları nasıl oluşturacaklar?
  • İş yerinin yeniden tanımlanması (Work Spaces): Artık kübik ofis tarlalarında değil, yaratıcılığı ortaya çıkaran yeni ofis alanlarını oluşturmak.
  • Yasal düzenlemeler ve politikalar: Bu dönüşümlerin yapılmasına olanak veren alt yapının oluşturulması. 

Her ne kadar üretim yapan şirketler ile hizmet şirketleri arasında bu 6 maddenin öncelikleri ve ağırlıkları konusunda farklılık olsa da başarılı bir dijital dönüşüm için, Alp Sezginsoy’un sözlerine göre bir ‘İş’in Geleceği Firması olmak için, olmazsa olmaz şartlardır.

Emre Dalkılıç – Analist,
İş’in Geleceği Platformu Yazarı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.