İş Yerinin Geleceği

1.436

Devrim, tasarım ile ilgilidir. Zaman, tasarımın işin her türlü biçiminin nasıl çalıştığını desteklediği şiddetli bir değişim zamanı. Kuruluşlar, işe ve bunun gerçekleştiği yere bir bütün olarak baktıkları için eski yöntemler bir kenara bırakılıyor. Gayrimenkul ürünleri ve yeni yaklaşımlar için bir talep var. Yukarıdan aşağıya olduğu kadar tabana da ait. Arkasında geleceği şekillendirecek iki büyük akım bulunuyor.

Şehirler ve binalar, iş ve çalışma tarzlarıyla birlikte değişmekte.

Daha genç bir iş gücü ve iş dünyasının eskiyle yetinmeyen, yenilikçi doğasının da dâhil olduğu büyük değişiklikler, gayrimenkul ürünlerinin hem biçim hem de gerekenleri karşılama anlamında yeniden düşünülmesi demek. 1990’ların başında iş yerini değiştirmeye başlayan devrim, artık binalara ve muhtemelen iş yerlerinin bulunduğu ilçelere (çoğunlukla kentsel, ancak tamamen de değil) yayılmış durumda.

Demografik, ekonomik ve kültürel değişimler dünya çapında yayılıyor.

Savaş sonrası dönemin kalıntılarını geride bırakıyoruz. İş gücü, küresel bir değişim geçiriyor ve eski ekonomik düzen parçalanıyor. Sahneye yeni oyuncular çıktı ve eskileri ise ya ayrılıyor, ya da yeni roller üstleniyor. Coğrafi ve demografik pazarlar bağlamında çalışmak(ve tasarlamak) çok önemli. Bu, farklı kültürlerin ve toplulukların nüanslarına saygı duyarken aynı zamanda da özüne bağlı ve çevik kalmak anlamına geliyor.

İş Yeri

Akım 1

Etkenlik seçim gerektirir

İş yeri, “karşıtların olumsuz etkisi” vakasından muzdariptir. İnsanların iş birliği yapması gerekir ve sadece birkaç insanın kendi arasında konuşabileceği yerlerin açlığını çekerler. Odaklanmaları gerekir; ancak aynı zamanda konferans bağlantılarına, sanal toplantılara ve insanlar tarafından ziyaret edilmeye, yani iletişmeye de ihtiyaç duyarlar. Etkinlik merkezli seçimlere, kullanıcı bazlı alanlara ve dikkat dağınıklığını azaltacak mobilyalara odaklanın; dengeye odaklanın.

Akım 2

Yeni nesil iş yerine doğru

-Göçmen işçilerden bile daha büyük- yeni bir topluluk iş hayatına atıldıkça, ofis iş yerleri yeniden şekillendirilecek. İş ve şehir arasındaki çizgi, gökdelenler ve kampüsler bir “toplulukta” birbirine karıştıkça bulanıklaşacak. Birlikte çalışma alanı, salaş ve işbirlikçi kültürü ile birlikte yükselecek. “Akıllı” ortamlar kök salacak. Bu genç ve yaratıcı kuşağı etkilemek, kentlerin ve işverenlerin ortak hedefi olacak.

Ticari Ofis Binası Geliştiricileri

Akım 3

Değişimin yeni mimarları

Ofis binaları değişiyor. Bu, inovasyonu desteklemek adına, hiyerarşiden topluluğa doğru bir kaymayı yansıtıyor. Daha genç olan iş gücü, ofiste kendisini ve yerel bazlı kültürünü görmek istiyor. İşi diğer menfaatlerle birleştirmek gittikçe büyüyen bir uygulama; binanın içinde ve çevresinde başkaları ile gayriresmî olarak iletişim kurmak bir artı. İkisi de, karışık kullanım için ayrılmış kentsel mekânları daha değerli yapıyor.

Akım 4

Sürekli değişen bir bina şekli

Ortaya çıkan kiracı talepleri; dikey ulaşım, çıkışlar, katlar arasındaki mesafe ve kullanım ölçütleri konularında geleneksel yaklaşımları zorlamaktadır. Artan sıkışıklık, daha etkin kullanım ve 7/24 uygun olma, yeni binalar için daha sağlam altyapı gerektirmektedir. Düşük voltajlı akım ve bulut sistemi, bazı kullanıcılar için durumu basitleştiriyor; bu da eski binaların ofis kiracılarının ihtiyaçlarına uyması için daha kolay bir şekilde dönüştürülebilmesi anlamına geliyor.

Danışma

Akım 5

Veriden haberdar tasarım

Genel merkezin bulunması, iş yeri ikilemlerinin çözülmesi veya kullanıcı deneyiminin tasarlanması gibi stratejik kararlar, güncel ve çözümlere işaret eden geniş çaplı bulgular için veri analizinden esinlenecektir. Mantıksal analiz, daha önce silo hâline getirilmiş veri dizilerini birleştirerek müşterilere önemli konularda yeni bakış açıları verip şaşırtıcı anlayışlar doğurabilir.

Akım 6

Dönüşebilir alan

Önde gelen kuruluşlar, iyi tasarlanmış çalışma alanının performansı artırdığını, inovasyonu hızlandırdığını ve sağlıklı bir kültür inşa ettiğini biliyor. Bunu amaçlarına ulaşmak için çok kritik buluyorlar. Yeni araştırmalar da onları doğruluyor. Dönüşümsel alan için yapılan baskı; bunu stratejileri birleştirmek, iş birlikçi tasarım, angaje değişim yönetimi ve kullanım sonrası ayarlama için standart uygulama hâline getirecektir.

Birleşik Kampüsler

Akım 7

Değişen genel merkez görüşü

Teknolojik iş gücü kentlerde yaşasa da Silikon Vadisi banliyö kampüslerini tercih etmeye devam ediyor. Yine de diğer şirketler, genellikle finansal şirketler ve profesyonel hizmet firmaları tarafından görmezden gelinen alanlarda, pek uzaklaşmama akımını takip etmektedir. Enerji şirketleri de banliyöleri tercih ediyor; ancak bazıları ise küresel piyasalarına yakın olacak muhtelif konumları seçebiliyor.

Akım 8

İki ana fonksiyon: katalizör ve hızlandırıcı

Genel merkezler, git gide artan bir şekilde iki temel amaca odaklanacaktır: küresel firmalar arasında ilişki kurmayı desteklemek ve disiplinler arası ekipleri yeni inovatif ürünler doğurmaya itmek. Arkalarındaki örgütler, daha iyi çalışan yeni modeller için piyasayı sürekli gözden geçirmekteler. Sadece tüzel ilgiyi çekmekle kalmayıp ana akım olması da beklenen birlikte çalışma alanı, buna bir örnek.

Profesyonel Hizmet Firmaları

Akım 9

Gayrimenkul verimliliği çabası

Gayrimenkul verimliliği arayışı; hukuk, muhasebe ve danışmanlık firmalarını hareketliliği daha kapsamlı olarak savunmaya ve kapalı ofisler yerine açık ve takım tabanlı çalışma alanlarını tercih etmeye itmekte. Çalışmanın yeni yolları; kütüphanelerin, kayıtların ve idari personelin sayısını azalttığı için, firmalar destek işlevlerini sağlamlaştırmakta ve daha küçük alanlarda büyüme için esneklik sağlamaktadır.

Akım 10

Yasal uygulama için yeni model

Hukuk firmaları geleneksel olarak özgün ve karmaşık konuları ele alır; yani çalışmalarının yüzde 80’i transaksiyoneldir. Yeni iş modelleri, odaklarını meslek problemlerini çözmekten yasal problemleri çözmeye kaydırıyor. Hukuk firmalarının tüzel müşterilerinin rutin hukuki işleri arttıkça; yüzde yüz iştirakli yasal süreç örgütleri(LPO’lar), bunlardan bazıları için hukuk firmalarıyla rekabet ediyor.

Finansal Hizmet Firmaları

Akım 11

Daha fazla iş yeri seçeneği ihtiyacı

“Küresel” standartları tutturma zorluğunu fark eden firmalar, birçok farklı konuma uyarlanabilen parçalardan oluşan bir malzeme seçmektedirler. Firmalar aynı zamanda dokunmatik teknoloji merkezlerini, kolaylıkla yeniden yapılandırılabilen ofisleri, açık ofis iş istasyonu mahallelerini ve açık şebeke takımı alanlarını test ediyor. Teknoloji bu ortamlarda gözle görünür olsa da olmasa da, insanların ne kadar iyi çalıştığının ayrılmaz bir parçası.

Akım 12

Sektör değişimini etkileyen unsurlar

Sektörde iki büyük etki unsuru var. Birincisi, büyük bankaların özsermayeli ticaret ile özel sermayeyi ayırmasına yol açan 2009 ekonomik krizinin getirdiği farklı düzenleyici usul. Diğeri ise bireysel bankacılığın henüz çözülememiş sorusu: teknoloji, banka şubelerini yok mu edecek yoksa bir marka -ve ilişki- kurma alanı olarak yeni bir şekil mi alacaklar?

Medya

Akım 13

Yeni medyayı benimsemek bir gereklilik

Her şekildeki medya konusunda uzmanlaşmak, büyük organizasyonlar için neredeyse bir zorunluluktur. Özellikle sosyal medya öyle bir noktaya geldi ki, kişisel dijital bağlantı adeta Tanrı vergisi. Bu etkileşim, dokunduğu her sektörde devrim yaratacaktır. Bozulma ihtimaline rağmen, dijital içerik için artan açlık, yaratıcı teşebbüsü bastırmaktan ziyade kamçılayacaktır.

Akım 14

Medya endüstrisinin artan etkisi

Günümüzde medya; kişiler arası iletişim, eğlence ve etkileşimli teknolojilerin tüm biçimlerini içeriyor. Bilginin hem aktarımını, hem de paylaşımını kapsıyor. Gittikçe büyüyen medya endüstrisi, içeriğin ve yayınlamanın nasıl bir araya getirildiğini gösteriyor. Rekabet ortamını değiştirerek diğer endüstrilerin iş modellerine ve fiziksel alan kullanımına meydan okuyor.

Ürün Tasarımı

Akım 15

Yapımcı devrim ana akım oluyor

Küçük ölçekli 3D yazıcıların fiyatı gittikçe daha uygun hâle geldikçe, insanların onlarla neler yapabileceklerinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini göreceğiz. 3D yazıcıların yaratıcı bir alet olarak yükselmesi, imalata zanaatkâr elinden çıkmışçasına bir hava katması kapıda. İyice çoğaldığında bu tür baskıcılık, ana akım ürün imalatını yeniden şekillendirecek, daha büyük parçalar ve kısa sürede tükenen eski liste ile ısmarlama ürünler yapacak.

Akım 16

Şehirlerde yükselen fiyatlar inovasyonu ateşleyecek

Yükselen kentsel gayrimenkul maliyetleri, asgari alan kullanımını maksimize etmeye yönelik yeni ürünler üretecek. Bu akımın büyük bir kısmı, önceden tahsis edilmiş veya sahip olunan şeyleri paylaşma isteğinin daha yüksek olmasıdır. Serbest adres çalışma ayarlarından otomobil -ve bisiklet- paylaşımına kadar, daha küçük alanda ve daha ucuz fiyata, daha fazla insana “sıfır stoklu” olarak hizmet etmesi için yeni ürünler geliştirilecek.

Bilim ve Teknoloji

Akım 17

Küresel/yerel AR-GE’yi desteklemek

Erken aşamada olan etraftaki dış kaynaklı(genellikle off-shore) şirketler ve kuruluşlarla bilgi paylaşma ve çok disiplinli iş birliği yapma araştırması, gittikçe gelişiyor. İleri safha gelişmeleri kurum bünyesinde gerçekleşse de iş birliği devam etmekte. Ar-Ge alanı, ürün geliştirme aşamasındaki her adımda onu destekleyecek ortak ayarlar ve olanaklarla, yaş ve kültür konusundaki çeşitli iş gücüne hizmet etme zorunluluğuna sahip.

Akım 18

Laboratuvar ortamını yeniden düşünmek

İleri teknoloji kullanımı, laboratuvar araştırmalarının nasıl yapıldığını değiştiriyor. Laboratuvarlar daha kompakt, esnek, modüler ve geniş çalışma alanı ile daha iyi entegre olabilir bir hâl alıyor. Bu, araştırmacılara çalışma ortamı konusunda daha geniş seçenekler sunuyor. Piyasaya hızlı sürüm çok önemli olduğu için, laboratuvarlar hızlı prototiplendirme için tasarlanıyor ve böylece ürün/proje ekipleri ivmelerini kaybetmeden inovasyon yaratabiliyor.

Kaynak: Gensler

Yayınladığımız çeviri ya da alıntı yazılar her ne kadar dikkati bir çalışmanın ürünü olsalar da hatalı bilgiler, imla hataları veya anlam bozuklukları bulunması durumunda bundan İş’in Geleceği platformu sorumlu değildir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.