Hakkımızda

Vizyon

Kurumlarından bireyine, önemli fikirlerin ve uygulamaların herkes için sorun olanları çözebildiği potansiyel dolu bir gelecegin insa edilmesi.

Misyon

Alanında öncül birey ve kurumları bir araya getirerek, birlikte düşünmelerini sağlayarak, son on yıldaki teknolojik ilerlemenin önceki yüz yıla eşdeğer olduğu günümüzde, kurumların, ve onu oluşturan bireylerin, tüm çalışma methodlarının değiştiği İşin Geleceği kavramı için ortak bir şekilde düşünmesini, çalışmasını, uygulamasını, geleceği bir arada inşa etmesini sağlayan bir platform oluşturmak.

Niye İş’in Geleceği ?

Gelecek, insanin kendini gerçekleştireceği, akil, beden ve ruh bütününden oluşan potansiyelini ortaya çıkartacağı bir şekilde oluşturmak için olabilecek en uygun yüz yıla girdi…

Dünya hızla değiştikçe, işlerimiz de değişiyor. İnsanlık tarihine kıyasla son on yılda toplanan verinin daha fazla olduğu ve gelecek on yılda da işlerin % 50’sinden fazlasının kaybolacağını düşünürsek, inşa edilen dünya ile geride kalan dünya arasında büyük bir boşluk var.

Bu geleceğe hazırlanmak için her zamankinden daha heyecanlı olmalıyız; insanın gerçek potansiyelini ortaya çıkartan, sadece zihin ve bedenle değil, tüm varlığı, ruhu ile düşünceyi, çalışma şeklimizi ve bağlantı şeklimizi etkileyen bir gelecek.

Bu geleceğe eşi benzeri görülmemiş bir hızda adım atsak da,  geçmişimizdeki eğitim, kurumlar, yasalar, iş gücü, sosyal yapı ve benzeri sebepler bizi ilerlemekten alıkoyuyor.

İşin Geleceği etkinliği, hazırlanacak zamanımız kalmadığı bu çağda geçmişten geleceğe nasıl bağlanacağımızı tartışmak için tasarlanmıştır.