Evden Çalışmadan Her Yerden Çalışmaya Uzanan Yol

254

Pazar araştırması alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi olan Toluna tarafından yapılan araştırma, çalışanların sanal işe karşı olan tutumlarını inceledi. Sonuçlar ofise geri dönmeyi isteyen bir iş gücünü gösterdi. Aslında ankete katılanların %19’u çoktan iş yerine dönmüştü ve 3’te 1’i ise yazın döneceklerini düşünüyordu. Buna ek olarak, ankete katılanların yarısından fazlasının işverenleri işe geri dönüş hakkında iletişime geçmişti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, çoğunluk ancak aşağıdakiler gerçekleşirse işe geri dönmeyi düşünüyor:

  • Aşı (%63)
  • Sosyal mesafe (%59)
  • İşverenlerin hibrit bir iş ortamı sunması (%51)
  • Düzenli olarak test olmak (%49)

Bir yıl önce, mobilyalarımızın ve eşofmanlarımızın rahatlığında çalışmaya eve yollandığımızda, iş yerine geri dönmek için bu kadar hevesli olacağımız kimin aklına gelirdi ki? Fakat birçok çalışan sanalın yerini dolduramadığı şeyleri özlüyor. Yapılan çalışma birçok insanın aşağıdakileri özlediğini gösterdi:

  • Yüz yüze yapılan oturumlar (%25)
  • Atmosfer (%23)
  • İş arasında yapılan ayak üstü sohbetler ve sosyalleşme (%18)
  • İş yerinin yarattığı motivasyon ve ilham (%16)
  • Yüz yüze takım oluşturma (%12)

İşyerini özlemenin dışında en çok da seyahat etmeyi özlüyorlar. Çoğu Amerikalı (%82), iş seyahatlerini özlüyor ve yüz yüze toplantıların sanaldan daha iyi olduğunu düşünüyor. %42 bu yaz iş seyahatlerine geri dönmeyi bekliyor ve %16 çoktan iş seyahatlerine başladı.

Gelecek hibritte

Yine de araştırmada ezici bir çoğunluk sanal çalışmanın bir raddeye kadar kalıcı olduğu konusunda hemfikir. Katılımcıların neredeyse yarısı (%46), iş yerine yarı zamanlı olarak geri dönmek istiyor. İş yerine dönmek isteyenlerin sadece %27’si beş gün ofiste çalışmaya geri dönmek istiyor.

Azımsanmayacak bir çoğunluk (%90), geleceğin çalışanların bazı günler ofiste bazı günler evden çalıştığı karma bir modele sahip olacağını düşünüyor. Başarılı bir şekilde yüz yüze işe geri dönmek için şirketler ve liderleri neler yapmalı?

Çalışanların iş yerinde güvende hissetmesini sağlayın

Ankete katılanların %83’ü eğer iş yerine dönmek için aşılanmak zorunlu olursa aşılanacaklarını belirtti ve çoğunluk (%78) iş yerine geri dönüş için aşılanmanın gerekli olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte çoğu kişi (%80) aşı zorunlu olana kadar iş yerinde düzenli test yapmanın gerekli olduğuna inanıyor.

Yeni teknik iş ihtiyaçları için plan yap, eğit ve bütçe ayır

Yogesh Gupta, uluslarası bir yazılım şirketi olan Progress’in CEO’su, liderlere öneride bulunuyor: “Son teknoloji altyapıya ve takımlar arasında maksimum etkileşimi sağlayan dijital iletişim araçlarına yatırım yapın. Bu araçlar gelişmeye devam ettikçe devamlı olarak yeniden yatırım yapın. Bu çabanın getirisi, çalışan verimliliğinden tüm iş ekosistemiyle bağlantıda kalmaya kadar uzanır.

Çeşitlilik, dahiliyet ve eşitlik sorunlarını ve fırsatlarını proaktif olarak ele alın

Her yerden çalışmanın belirli çalışan grupları üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiyi ele almak çok önemlidir. Örneğin, çalışan anneler her zaman tam iş gününün ardından da çocuk bakımı ve ev işlerine göğüs geriyorlar. Covid-19, bu aynı anda birden fazla şeyi yapmak zorunda kaldıkları durumu uzaktan ve karma öğrenme ile daha da karışık hale getirdi. Oldukça yüksek bir sayıdaki kadının işi bırakması sebebiyle 2020 “shecession” (she-recession) olarak anılmaya başlandı.

Şirketlerin en iyi yeteneklerini korumak ve çeşitli ve kapsayıcı olmak için değerlerine ve süreçlerine esnekliği katmaları gerekiyor. Ayrıca çalışanların üretkenliklerini ve herhangi bir yerden çalışırken hem ruhsal hem fiziksel sağlıklarını korumak için gereken sağlık bilgisi ve kaynaklarının yeni düzeylerini sağlamaları gerekiyor.” diyerek öneride bulunuyor Gupta. Şirketler bu konuları ele almadıklarında, toplumsal cinsiyeti ve biyolojik cinsiyeti aynı olan beyaz erkek çalışanlarına veya evde çocuk ya da yaşlı bakımından sorumlu olmayan çalışanlarına sundukları destek ve olanakları eşit bir şekilde sağlamayarak işteki çeşitliliği kaybetme riskini alırlar.

Ortak bir kültür oluşmasını teşvik etmek

Bir organizasyonun ortak kültürünü oluşturup devamlılığını nasıl sağlarsınız? Özellikle de çalışanların görevleri değiştiğinde ya da yeni çalışanlar katıldığında? Bu, yüz yüze toplantıların, plansız yapılan toplantıların ve iş arkadaşlarıyla çevriliyken gerçekleşen resmi olmayan rehberliğin yokluğunda daha da önemli bir hale geliyor.

“Progress’te bu sorunun üstesinden çalışanların katılım, bağlantı ve motivasyonunu koruyacak bir dizi düzenli etkinlik ve ekip kurma faaliyetleriyle geliyoruz. Sanal olarak yürütülen bir mentorluk programı başlattık ve gayriresmi sanal “mesai saatleri” oluşturduk. İşletmeler, kültür konusunda bilinçli olmalı ve resmi olmayan alanları simüle etme konusunda yaratıcı olmalılar. Böylelikle uzaktan çalışanlar bağlılığı ve topluluğu güçlendirmek için sosyalleşebilecekleri alanlara sahip olur.” diyor Gupta.

Çalışan arama ve işe alma konusundaki yeni fırsatlara karşı açık görüşlü olun

Daha fazla işletme her yerden çalışmanın yetenek konusunda büyük olanakları beraberinde getirdiğini farkına varıyor. Coğrafi yetenek havuzları etrafında merkezlenmiş olan işe alma merkezleri kalıcı olsa da sanal bir model, herhangi bir rol için en iyi ve en çeşitli aday karışımını işe alma konusunda bir fırsat sunar. “Bu, işe alma sürecini çok rekabetçi bir hale getiriyor. Bunun için de işletmeler, işe alma uygulamaları konusunda yaratıcı bir şekilde düşünmeli ve şeffaf olmalıdır çünkü artık birçok aday kapsayıcılık ve çeşitliliğe daha çok dikkat ediyor” diye vurguluyor Gupta.

Uzaktan çalışma yorgunluğunun ve üretkenliğin yeni tanımının önüne geçin

Geçtiğimiz sene ilk karantinalar başladığında birçok yönetici, personelinin evdeyken gerçekten çalıştığından nasıl emin olacakları konusunda çaba sarf ettiler ve stres içinde oldular. Anlaşıldığı üzere çoğunlukla tam tersi bir sorun oluştu. Evdeki çalışma alanları ile her zaman çalışabiliyor oldular. Bu yorucudur ve sürdürülebilir değildir. Bu nedenle çalışanlara sık sık şarj olmak için ara vermelerini hatırlatmak önemlidir.

Bu, planlanmış tatilleri olmasa bile çalışanları izin almaya teşvik etmeyi de kapsıyor. “Genel kabul, salgın sırasında üretkenliğin arttığı yönünde ve bu muhtemelen bireysel üretkenlik, kendi başınıza yapabileceğiniz işler için doğrudur. Fakat aynı zamanda iş birliğine dayanan üretkenliğin kötüye gittiğine inanıyorum.” diyor Gupta. Gerçek zamanlı iş birliği yollarının belirlenmesi ve fonksiyonların arasında güçlü bağlantılar kurulmasına yönelik bakış açısı geçmişteki gibi “olsa iyi olur” odağından çıkıp “olması gerekli” haline gelmelidir.

Yazan: H.V. MacArthur
Çeviren: Zeynep Şevval Bayraktar
Kaynak

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.