Dijital Çağda Esnek İşgücü Modeli Kadınları İleriye Götürecek

1.845

Esnek işgücü modelinin özellikle kadın profesyonellere yararlı olmasının 4 temel nedeni:

  1. Esneklik sağlıyor: Esnek sürelerde gerçekleşen projeler bazen birkaç saat, bazen haftada birkaç gün veya dönemsel çalışmalar olabiliyor. Böylece geleneksel çalışma modelinde çalışamayan veya çalışmak istemeyen kadınlar iş dünyasına aktif katılabiliyor. OECD’in “Kadınlar ve Geleceğin Çalışma Modeli” başlıklı yeni raporuna göre kadınlara esnek çalışma fırsatları ve koşullarının tanındığı ülkelerde kadın istihdam oranlarının da daha yüksek olduğu belirtiliyor.
  2. Network oluşturma fırsatları sunuyor: Esnek işgücü modelinden faydalanan kadın profesyoneller birden fazla projede yer alabiliyor, bu sayede farklı şirketler ve profesyonellerle tanışma ve network oluşturma fırsatları yakalayabiliyor. Bu avantaj uzun vadede kariyerlerini pozitif yönde etkiliyor. KPMG’in bir araştırmasına göre zengin bir iş ağına sahip kadın profesyoneller liderlik pozisyonlarında daha fazla rol alıyor.
  3. Eşitlik sağlayabiliyor: Esnek işgücü modelinde, kişisel tercihler, önyargılar veya iç politikadan çok uzmanlık, tecrübe ve performans ön planda. Çalışmalar proje-bazlı, sonuç-odaklı ve belirli hedeflerin çerçevesinde olduğu için özellikle kadın uzmanlar açısından daha eşitlikçi bir model sunuyor. Bunun uzun vadede kadın ve erkek profesyonellerin maaş farkını düşürecek bir faktör olduğu da belirtiliyor.
  4. Uzmanlıklarından faydalanma fırsatı: Dijitalleşen dünyada teknik uzmanlık alanları kadar sosyal beceriler de önemli. Yeniliklere hızlı adapte olabilen, iletişim kabiliyeti ve ikna gücü kuvvetli, motivasyon sağlayan, etkili ekip çalışmaları yönetebilen ve bilişsel yeteneği yüksek profesyonellerin revaçta olacağı bir dönem başlıyor. Birçok araştırmaya göre kadın profesyoneller bu alanlarda oldukça güçlü. Esnek çalışma modeli kadınlara bu yetkinlerinden faydalanma ve kendi kariyerlerini diledikleri gibi inşa etmelerine imkan sağlıyor.

Bu nedenlerden dolayı esnek işgücü modeli kadın profesyoneller arasında hızla ivme kazanıyor ve farklı sektörlerde istihdama kadın katılım oranları da artıyor.

Esnek işgücünde yer alan kadın uzmanlarımız konuşuyor

Şeniz Tarımcan

Neden proje-bazlı çalışmayı tercih ediyorsunuz? Size göre ne gibi avantajları var? Dezavantajları var mı?

Proje bazlı çalışma, hedefe yönelik daha hızlı ve verimli bir netice vaat ediyor. Esnek çalışma şartları ve çerçevesi daha net çizilmiş görev sorumluluğu sağlaması bana göre en büyük avantajları. Dezavantajı kurumların proje bazlı çalışan kişiye gidici gözle bakması ve bu sebeple günlük iş akışında oluşabilecek problemler olabilir.

Proje-bazlı çalışan profesyoneller şirketlerde nasıl karşılanıyor?

Belirli bir proje dahilinde çalışacakları için o işin ehli olarak görüldüklerini düşünüyorum. Ancak süre belirli olduğundan, güven duyma ve kritik bilgilerin aktarımı konusunda zorlandıklarına da inanıyorum.

Sizce esnek çalışma modelinin kadın profesyonellere “eşitleyici” bir etkisi var mı?

Kadın olarak daha duygusal kararlar verdiğimiz ve bunu çevreye hissettiğimiz bir gerçek. Bunun negatif olmamasına rağmen negatifmiş gibi yansıtıldığı da bu gerçeğin doğal bir sonucu. Sürenin limitli olması ve kişisel ön yargıların oluşması için yeterli olmamasından dolayı, proje bazlı çalışmak bu tür yanılsamaları limitleyebilir. Ama bence en önemli etkisi, en büyük eşitsizlik olduğuna inandığım, aynı pozisyonda bir kadının bir erkekten daha az ücretlendirilmesini ortadan kaldırabilir. Saat ve gün başı ücretlendirme bu noktada devreye girdiğinden işverenleri daha rasyonelleştirip önyargılarını bir kenara koymalarını sağlayabilir.

Meltem Aydın

Neden proje-bazlı çalışmayı tercih ediyorsunuz? Size göre ne gibi avantajları var? Dezavantajları var mı?

Bu kişisel tercihimden öte bir denk geliş oldu. Bir süre sonra aileme daha çok vakit ayırmak ve kendi programımı kendim ayarlamak istedim. Proje-bazlı çalışmak, hem istediğim esnekliği sağlıyor, hem de uzmanlığımı farklı şirket ve sektörlerde değerlendirmemi sağlıyor. Geçici yöneticiliğin en büyük avantajı “şirketle evlenmek zorunda olmamak”, yani şirketin güdümüne girmeden gerektiğinde zor adımları atarak işinizi yapabilmek. Geçici işin tabii ki en büyük dezavantajı belirsizlik ve uzun vadede önünüzü görememek.

Proje-bazlı çalışan profesyoneller şirketlerde nasıl karşılanıyor?

Ülkemizde bu durum henüz sıradanlaşıp kanıksanmış değil. Hatta alışılmamış da diyebiliriz. Bu nedenle maalesef konuya ve kişiye biraz şüpheyle yaklaşılıyor. Güvenin kazanılması zaman alıyor.

Sizce esnek çalışma modelinin kadın profesyonellere “eşitleyici” bir etkisi var mı?

Evet, özellikle dönemsel proje bazlı işlerde kişiye değil işe bakıldığından dolayı cinsiyet ve diğer ayrımcılık unsurlarını bertaraf etmek mümkün.

Yazan

Hayal Koç

Expertera Investor & Advisor

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.