Deloitte İşlerin Geleceği Raporu “Evrensel Temel Maaş” Öneriyor

1.614

Geçtiğimiz günlerde iş dünyasının yaşadığı değişime büyük önem verilmeye başlandı.  Makineleşme ve gig ekonomisinin giderek büyümesiyle, iş ortamlarındaki değişim dünya çapındaki hükümetler, işletmeler ve çalışanlar tarafından fark edilmeye başlandı. Küresel danışmanlık şirketi Deloitte, Human Resources Professionals Derneği ile ortaklaşa yaptığı bir araştırmada Kanada’daki iş gücünün analizini yapıyor. Buna ek olarak, raporda iş gücü piyasasındaki kısa çalışma saatleri, esnek eğitim yolları ve vatandaşlık geliri gibi trendleri gidermek için bir dizi kamu politikası oluşturulması gerektiği belirtiliyor.

 

Raporda ilgili literatürün kısa bir özetinin yanı sıra yazarlar Stephen Harrington, Jeff Moir ve J. Scott Allinson’un 50 uzmanla yaptığı röportajları temel alan çeşitli analizler de bulunuyor. Yazarlara göre Kanada’da bir ‘’Zeka Devrimi’’ gerçekleşiyor. Bu devrim de şu üç faktör tarafından şekilleniyor: Makine öğrenimi, artan bilgi işlem gücü ve makineleşme. Bu değişimler Kanada ekonomisinde hissedilmeye başlandı bile ve etkileri de gelecek yıllarda giderek artacak gibi görünüyor.

 

Rapor özellikle iş gücü piyasalarını hali hazırda etkileyen iki ana temayı konu alıyor. Bu temalardan ilki, iş dünyasının merkeziyetçilikten uzaklaşması yani çalışanların geçici veya dönemlik işlerde çalışmaya başlaması. Bu ‘’geçici’’ çalışanlar becerilerini çeşitli projelerde kullanıyor ve projeler bittikten sonra başka projelere geçiyorlar. Dolayısıyla aynı anda birden fazla şirketle de çalışabiliyorlar. Bu kavramlar gig ekonomisinin temelini oluşturuyor. İkinci olarak da araştırmacılara göre makineleşme, makineler ve insanlar arasında iş birliği konusunda yeni iş fırsatları yaratıyor. Kısa vadede makineleşme insanların işlerini kaybetmesine yol açsa da, araştırmacılara göre verimlilik arttıkça yeni meslekler de ortaya çıkacak.

 

Bununla birlikte raporda bireylerin ve kurumların hızlı yaşanan bu değişime uyum sağlamaya hazır olmadıkları görülüyor. Kanada’da geçici çalışanların sayısı 1997 yılında 4.8 milyon iken 2015 yılında 6.1 milyona yükseldi. Bugün ise Kanada’daki işlerin neredeyse üçte biri geçici işlerden oluşmakta. Fakat bu geçici pozisyonlar hala kalıcı olanlara göre yüzde 30 daha az gelir sağlıyor ve özel sektördeki emeklilik planları Kanada’daki iş gücünün sadece yüzde 24’ünü kapsıyor. Aynı zamanda rapora göre kurumların yüzde 41’i bilişsel ve yapay zeka teknolojilerini tam olarak uygulayabiliyor veya bu konuda önemli derecede ilerleme kaydediyor. Fakat uzmanların yalnızca %17’si robot, yapay zeka veya bunların insanlarla birlikte çalıştığı bir iş gücünü idare etmeye hazır olduklarını söylüyor.

 

Buna karşılık raporun araştırma ekibi çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Ekip, geleceğe dair 8 iş modeli öne sürüyor ve bireylerin liderlik, karar verme, sosyal farkındalık ve yaratıcılık gibi insan odaklı konulara odaklanmasını öneriyor. Rapor ayrıca çalışanların değişen iş dünyasına ayak uydurabilmesi için iş dünyası ve eğitim kurumlarının ortaklaşa çalışmasını öneriyor.

 

Fakat araştırmacılar bireylerin ve şirketlerin tek başlarına gösterecekleri çabanın, Kanada’nın bu sözkonusu zeka devrimini başarıyla geçirmesi için yeterli olmayacağı görüşünde. Bu amaçla 21. yüzyıl ekonomisindeki zorluklar ve fırsatlara hazırlıklı olabilmek için bir takım reformlar yapılması gerekiyor. Bu reformlara iş günlerini ve gelir vergilerini azaltmak, tüketim vergilerini arttırmak, işsizlik sigortası ve göç politikalarını desteklemek örnek olarak verilebilir. Buna ek olarak makineleşmenin yaygınlaşmasıyla vatandaşlık geliri verilmesi de bir seçenek. Araştırmacılara göre vatandaşlık geliri işlerini kaybettikten sonra sosyal sorumluluk projelerine katılan veya girişimcilik yapmak isteyen bireylere destek olabilir.

 

Kaynak: BIEN

Yayınladığımız çeviri ya da alıntı yazılar her ne kadar dikkati bir çalışmanın ürünü olsalar da hatalı bilgiler, imla hataları veya anlam bozuklukları bulunması durumunda bundan İş’in Geleceği platformu sorumlu değildir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.