COVID-19 Karantina Sonrası Küresel Çalışma Yeri Değişimlerini Kestirebilmek: 4 Anahtar Değişim

631

 

Endüstri liderleri, COVID-19’un iş dünyasını kökten değiştireceğini öne sürüyor. Doğrusu bu küresel salgın, hâlihazırda tıkır tıkır işleyen küresel değişimleri süratlendiriyor.

Kimi ABD eyaletleri fiziksel iş yerlerine geri dönmeye, dünya çapında imalat yeniden işlemeye başlayınca, liderler kendi işlerinin, sektörlerinin ve nihayetinde de işin kendisinin gelecekte nasıl görüneceğini sorgulamaya başlıyorlar.

Bu sorular küresel salgın öncesinde de zaten masaya yatırılmıştı. Ocak 2020’de henüz salgın dünyaya yayılmadan önce, Forbes dergisinde 2030’da dünyanın nasıl görüneceğine dair tahminlerimizi paylaştığımız bir makale yayımlamıştık. Geri dönüp bu makaleye baktığımızda o dönem yaptığımız pek çok tahmine COVID-19’un ivme kazandırdığını görüyoruz.

Bu yazıda ocak ayındaki yazımızın da üstüne koyarak COVID-19 karantinası sona erdiğinde göreceğimiz olası şeylere yönelik tahminlerimizi yazacağız.

Büyük Kuruluşlar yeni girişimler ve rekabetçi markalar gibi davranacak

Yeni girişimler ve rekabetçi markalar geçtiğimiz on yılda iş yaklaşımlarında devrim yapsalar da büyük firmalar çok kez uzun süredir korudukları konumlarını sağlamlaştırmak için didindiler.

Lakin COVID-19 çıkışı büyük kuruluşlar yeni girişimlerin ve rekabetçi markaların izinden gidecek. Karar verme mekanizması, durmaksızın değişen ekonomik manzaraya ayak uydurmak için hızlandırılmalı, teknoloji küresel çapta uzaktan çalışmaya geçişi yumuşatmak için benimsenmelidir. Bu gezegenin üstünde kurulmuş her şirket daima değişime tepki verecektir.

COVID-19 bize beklenmeyeni beklemeyi öğretti, işletmelerin farklı bir gerçeklik deneyimlemelerinin üstüne eski geleneksel yöntemlerine tamamıyla dönmek isteyecekleri de pek olası değil. Gelecekte de ekonomik şokların gelmeye devam edeceğini iyi biliyoruz, liderler işletmelerinin çetin şartlarda hayatta kalacak ve gelişecek kadar çevik olduğundan emin olmak istiyorlar.

Yurt Dışı İş Uçuşları Çakılacak

Zoom ve Microsoft Teams gibi platformlar sayesinde, konferanslar ve müşteri buluşmaları münasebetiyle bir zamanlar dünyayı dolaşan satış ekipleri ve yöneticileri, seyahat kısıtlamalarının bile ilişkiler kurup sürdürmeye mâni olmadığını keşfediyorlar. Sanal toplantılara doğru olan kayma, işletmeleri de seyahat masraflarına servet ödemekten kurtarıyor. Artık büyük oranda gereksiz olduğunu gördüğümüz halde gelecekte iş seyahatleri meşru görülebilir mi? Büyük ihtimalle hayır, en azından küresel salgın öncesindeki kadar.

Aynı zamanda Staffing Industry Analysts’in (SIA) CWS Avrupa zirvesinin ve SIG’in Procurement Technology (Çev. Personel Temin Teknolojileri) zirvesinin de kanıtladığı üzere sanala geçmek derinlikli bilgiye ulaşmayı ve iş birliğini kısıtlamıyor. Böyle etkinliklere katılanların pek çoğuna bu etkinlikler temiz hava almak gibi oldu.

Sanal teknoloji, işe alım firmalarında da üstüne düşeni yapıyor. Guidant Global ve Impellam Group’ta aday değerlendirme merkezleri, aday seçme sürecinin bir parçası olarak çevrim içi yürütülüyor. Kendi izlemlerini tasdik ettirmek isteyen müşterilerle interaktif yuvarlak masa mübahaseleri de oldukça etkili sonuçlar veriyor.

İş çevreleri COVID-19 krizinin getirdiği ekonomik çöküntüyle uzlaşma sağladıkça, ilk önemli düşüş büyük olasılıkla iş seyahati olacaktır.

Elbette bunun faydaları da olacak. İlk olarak insanlar seyahate daha az zaman harcayıp böylece işte daha verimli olacaklar.

İkincisiyse, işletmelere para tasarruf ettirecek. Üçüncüyse de küresel iklim değişikliğiyle mücadele ederken toplu çabalarımızda olumlu bir etki yapacaktır.

Yeni İlke Uzaktan Çalışma

Şimdiye dek küresel çapta uzaktan çalışmaya geçiş büyük oranda başarılı oldu. Çalışanlar başta bir süre alıştıktan hemen akabinde işin kendi ev ofis odalarından ya da mutfak masalarından yapıldığını anladılar. Çoğu durumda insanlar iş arkadaşlarıyla daha çok iş birliği yaptıklarını, daha üretken olup aile ve iş hayatlarını dengelemekte daha iyi olduklarını anladılar. Elbette çoğu kişinin şu anda yaptığı gerçek anlamda uzaktan çalışma olmadığını da not düşmeli. Küresel salgın çerçevesinden çıkarıp öyle baktığınızda ne kadar daha çok etkili ve ödüllendirici olduğunu siz düşünün.

Birçok insan son on yıldır uzaktan ve daha esnek çalışmayı talep ediyor, bugünün geçişi                bunun mümkün olduğunu gözler önüne seriyor.

Karantinalar kaldırıldıkça, insanlar esnek çalışmaya karşı sunulan argümanları kabul etmekte daha çekingen olacaklar. Bu elbette işin yönetilmesini sürdürülmesini ve değerlendirilmesini kökünden değiştirecek ancak işletmeler bunun yaklaştığını biliyor olmalıydılar. Son birkaç yıldır insanların iş için dilekler listesinde esnek ve uzaktan çalışman üst sıralarda yer aldı. Esnek ve uzaktan çalışmanın çalışan annelere, engelli insanlara ve diğer dezavantajlı gruplara da yararlı olduğundan bahsetmemize bile gerek yok.

Pek çok çalışan için bugünkü esnek ve uzaktan çalışma son deneme alanıdır. Çoğu bunun başarıyla yeni ilke haline geleceği tahmininde bulunuyor.

Artan Uzaktan Çalışan İş Gücü İşletmeler İçin İyi Olacak

Uzaktan çalışmaya geçiş kaçınılmaz olarak özellikle de geleneksel düşünce yapısına sahip liderler için bir düşünce yapısı yenileme süreci doğuracak olsa da esnek ve uzaktan çalışmaya kalıcı geçiş kötü bir şey değildir.

Gayrimenkul Fiyatları Düşecek

Esnek, uzaktan çalışan işletmeler kurumsal taşınmaza daha az harcama yaparlar.  Evden çalışan insanlar arttıkça, çalışanları için gittikçe daha az yer kiralamak zorunda kalan işletmeler önemli miktarda para akışını kesip tasarruf edebilirler.

Londra konuşlu bir merkezi ele alalım misal olarak. Business Matters dergisine göre Londra’da kişi başı bir ofis kiralamanın bedeli aylık 650 ila 1.500 sterlin kadardır. 200 kişilik bir iş gücünü alırsak, aylık ortalama 1.000 sterlinlik bir masraf yılda 2,4 milyon sterlin eder. Gezegendeki tüm iş liderleri (hepsi de artık uzaktan çalışmanın işe yaradığını biliyorlar) bu rakamlara sorgulayıcı gözlerle bakacaklardır.

Uzaktan Çalışmaya Geçmek İşletmelere En Güzide Yetenekleri Cezbetme Olanağı Sağlayacak

Gitgide daha çok iş uzaktan yapıldıkça işletmelerin yalnızca mahallenin gözdelerine bağımlı kalmalarına gerek kalmayacak. Ekonominin merkez üsleri dışında iş kuranlar için küresel yetenek havuzlarına daldıkça ve dünyanın dört bir yanındaki uzman yeteneklerden oluşan üstün gayretli uzaktan çalışan ekipler kurdukça, nitelikli çalışanlara ulaşmak da kolaylaşacak.

Bu da hızlı geçişi kolaylaştırıp bir de üstüne (düşünce çeşitliliğinden dolayı) daha da yenilikçi yapıyı geliştirecek, nihayetinde de uzun dönemli büyümeye götürecektir.

Fakat Daha Dağınık Uzaktan Çalışan İş Gücü Karmaşıklığı Arttıracak

COVID-19 genel salgınından evvel bile iş gücü giderek daha da karmaşık bir yapıya bürünüyordu zaten. Sözleşmeli yahut geçici çalışanların iş gücündeki kapladığı pay giderek büyümekteydi. İşletmelerin gelecekteki ekonomik şoklara hazırlıklarını garantilemek için çevik olma arzuları göz önüne alındığında, bu tür çalışanların payları hiç şüphesiz artmaya devam edecektir.

Her personel temin ve insan kaynakları uzmanının da bildiği üzere, karmaşık iş gücü yönetimi zorludur, kurumsal verimsizliklere yol açar ve çoğu durumda riski körükler.

Buna bir çözüm, artan karmaşık kurumsal yapıyla ilgilenecek ve karışık iş gücünü daha verimli yönetecek insan kaynakları ekiplerini genişletmektir. İkinci olarak, Potansiyel olarak ek riskleri ortadan kaldırmak için insan kaynakları ekipleri, uyum ekipleriyle daha yakın ikili ilişkiler kurabilir. Yalnız bu iki önemle de ek masraflara yol açıyor ve zaten diken üstündeki ekiplere de iyice sorumluluk yüklüyor.

Bunları düşünürsek işletmeler için masadaki en iyi seçenek Guidant Global gibi bir Yönetilebilir Hizmetler Sağlayıcısı (Managed Service Provider) ile mutabakat sağlamak olacaktır. Bu yolda ilerlemeyenler uzaktan çalışmanın geleceğini idare ettirmeyi meşakkatli bulabilirler.

 

Yazar: Brian Salkowski

Çevirmen: Harun Sadi Sincanlı

Kaynak:

 

Harun Sadi Sincanlı, 19 yaşında, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık 2. Sınıf öğrencisi, dilmaçlığın müptelası. Kuramsal ve dilbilimsel bakış açısıyla kendini zenginleştirmiş, BDÇ programlarıyla kendini talim etmiştir. Oyun yerelleştirme üzerine uzmanlaşmayı hedeflemektedir.

 

 

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.