Sıradaki Devrim Büyük Şirketlerin Ekipleri mi? 26 Serbest Çalışan Yöneticisi Açıklıyor

607

COVID-19 bilhassa KOBİ’leri ve yeni girişimler üzerinde kara bulutlar döndürüyor. Facebook’un yaptığı araştırmaya göre, küçük işletmelerin yaklaşık yüzde 30’u küresel salgın dolayısıyla kepenkleri indirmiş, pek çoğunun da geri açması ihtimal dışı.

Bu da etkilenen aileleri, toplumları, insanları darmaduman edecek bir şey demek oluyor. Piyasadaki serbest çalışanların, işletmelerinin ekmek teknesi de bu etkilenen tarafta. Bu yüzden büyük kuruluşlarla ilişkilerini daha da ileriye taşımaya çalışan platform liderlerinin sayısının gitgide artması şaşırtmıyor, çünkü bu büyük şirketlerin sunduklarında yok yok:  Daha çok fırsat, daha çok ekonomik dayanıklılık, daha çok serbest çalışana istihdam ve nicesi…

Büyük şirketler yetenek piyasasından tutarlık ve güvenirlik, ihtiyaçlarına hızlı reaksiyon verilmesini bekliyor. Büyük şirketlerin ajanslara ve müşavirlik hizmetlerine alternatif olarak bu piyasalara duydukları güven arttıkça serbest çalışan platformlarından da daha ileri, daha izlemsel projelerde görevlendirmek üzere uzman ekipler talep ediyorlar.

Tüm bunlar tek bir şey demek oluyor: Ekipleşme. Bireysel imkânlarıyla talep durumunda çalışan tam zamanlı çalışanlardansa tam kapasite serbest çalışan ekip işe alımlarına talep çığ gibi büyüyor. Herkes bunu arzuluyor: Serbest çalışan platformları kullanıcıları ve gelir artışları yükselsin diye, serbest çalışanlar da daha çok fırsat ve devamlılık sunduğundan istiyorlar bunu. Kuruluşlar da bunu istiyor çünkü ihtiyaç duydukları kaynakları, istedikleri esnekliği sağlıyor, geleneksel ajans ve müşavirlik hizmetlerine kıyasla hem maliyet etkinlik, hem ekiplerde çeşitlilik ve elastiklikten, hem de tüm bunların koca bir kazan nimetlerinden yararlanabilecekler.

Bu amaçla, halihazırda devam eden ve serbest çalışan platformlarının icra kurulu başkanları tarafından oluşturulan  yazı dizisi “Koronada Devrim” şu soruya cevap aramaktadır:

Gittikçe artan serbest çalışan platformları serbest çalışanları ekipleşip daha büyük ve daha karmaşık (yani büyük şirketlerin) kuruluşların projelerini, daha büyük müşterileri kovalamaları için teşvik ediyor, örgütlemeye çalışıyor, onlara yardım ediyor. Sizin platformunuz için bu önemli bir odak noktası mı? Öyleyse, yaklaşımınız nedir bu konuda? Serbest çalışanlarınızın tepkisi nasıl oldu? Peki ya müşterilerinizin? Bu ne kadar başarılı oldu? Bu alandaki gelecek planlarınız nelerdir?

Proffy (Birleşik Krallık) İcra Kurulu Başkanı(İKB’si) Josh Hannig: “Müşterilerimiz yekpare çalışabilen, iş birliği içinde bir ekip kurmak için güvenebilecekleri bir kaynağı çok değerli buluyorlar. Ancak müşteriler şeffaflık bekliyor, bir ajans gibi davranılıp öyle de fatura kesilmemeli platforma. Özel alan uzmanlarına erişmek için onlara yardımcı olmalı, astarı olmayacak bir fiyatta anlaşarak serbest çalışan ekipten kolayca bilgi almalarını sağlamalısınız.”

Comacht (Almanya)İKB’si Christoph Hardt: “Küçük ekiplere talep büyüyor, yalnız yine de müşterileri serbest çalışan ekiplerin, geleneksel müşavirlikler kadar etkin olduklarına ikna etmeliyiz. Nasıl mı? Bir ekibin kilit rolleri kurum içi yetenekle bezenir, elle seçilip zenginleştirilir misal daha iyi bilgi transferi için. Pek yakında otomatikman yetenek eşleştirecek yazılımımızı sunacağız. Hala tereddütteyseniz, Consulting Pathfinder entegrasyonumuz, verilen duruma en uygun düzeneği değerlendirir.”

Riverflex (Hollanda) İKB’si Victor Hoong: “Riverflex bir projede iş birliğinde çalışacak serbest çalışanları bir araya getirir. Platform, geleneksel müşavirliklere alternatif olarak ağ tabanlı uzmanlaşmış serbest çalışan ekipleri sunmaktadır. Riverflex’in müşavirlerinin takriben  %40’ı büyük firmalardan eski topraklar, yoğun talep görüyorlar. Ekipleşme burada alametifarikadır. Korona sürecinde müşterilerimiz geleneksel müşavirliklere maliyeti düşük kalitesi büyük alternatifler arzusunda olduklarından, mesai harcamaya devam ediyoruz.”

Instant Teams (ABD) İKB’si Liza Rodewald: “Büyük kuruluşlar özel işlerde çalışacak ekipler kurmak için alternatif yollar arayışındalar. Hâlihazırda Walmart’la bir proje üzerinde çalışıyoruz. Sağlam bir destek altyapısı uzaktan/serbest çalışanlar için önemli. Ekip üyeleriyle haftalık toplantılar, yönlendirmeler iletişimi sıcak, işi de yolunda tutar.”

AceUp (ABD) İKB’si Will Guillaume Foussier: “Tek bir müşteriye tek bir amaçla farklı yönetici koçlarını bir araya getirmemize olanak sağlayan eşsiz bir yöntem geliştirdik. Bu yaklaşım, kalite ve uyum yaratmakla kalmayıp koçlarımız için birbirlerinden yararlanıp öğrenecekleri bir topluluk da oluşturuyor. Müşterilerimizin beğenisi çok yüksek oldu bu sistem için, dipnot olarak da büyük bir kuruluşta olabilecek en üst düzey etkiyi sağladığını söylüyorlar.

Pochmak (ABD) İKB’si Mansur Ziganshin: “Daha ileri projeler için teknolojik bir ortam sunsak da büyük şirketlerin peşinde değiliz. Müşterilerimiz özel sermayede varlık gösteren KOBİ’ler ve yüksek riskli yatırım fonları. İlk hedefimiz bu etkileşimleri daha interaktif ve daha sezgisel kılmak.”

Payoneer (ABD) Asya BölgeBaşkan Yardımcısı Miguel Warren: “Serbest çalışanların daha büyük projeler için yekvücut olduklarını görüyoruz, diğerleri büyük şirketlere ve daha ileri projelere odaklanan ajanslara doğru evriliyor ve işe alımlar yapıyor. Serbest çalışanların büyümelerini ve ivme kazandırmalarını sağlayacak, buna yoğunlaşmış projemiz ‘Payoneer Plus’ ı hayata geçirdik. Güneydoğu Asya’da inanılmaz sonuçlar aldık, diğer bölgelere de açmaya başlıyoruz.”

Linkdpro (Güney Afrika Cumhuriyeti) İKB’si Scelo Makhathini: “Büyük kuruluşlarla, tabiat gereği var olan esneklikleri ve dijitalleşmek hususunda duydukları iştahtan ötürü işlerimizi hızlandırdık. Büyük şirketler COVID-19 sonrası esnek/çevik ekiplere daha açık kapı bırakıyorlar. Yeni işe alımlarla büyük şirketlere satış gücümüzü arttırıyoruz. Serbest çalışanlar büyük şirketten müşterilere odaklanmamızı da hoş karşılıyorlar.”

LifeSciHub (ABD) İKB’si Sheila Mahoney: “İlaç endüstrisinde büyük şirketler sürekli rekabet halindeler. Bu geleneksel istihdam modelleri çevresine kurulu karmaşık iç yönetimden kaynaklı. LifeSciHub, örneğin ajanslara alternatif olarak piyasanın nasıl avantajlar sunduğunu anlatarak, engellerin ve yanlış anlaşılmaların üstesinden gelmek için şirketlerle diyaloğa girmeye başlıyor.”

Venture L (Singapur) İKB’si Matt Mottola: “Bizim meramımız, serbest çalışanların iyesi olduğu kolektifler ve ekipler.  Şirketler henüz farkında olmayabilir ancak serbest çalışanlar zaten ekipçe çalışıyorlar. Venture L , serbest çalışan ekip oluşturma ve yönetmede yaşanan sürtünmeleri ortadan kaldırıyor. İş eşleştirmesi değil, bir serbest çalışan işletmesini geliştirmek için özel bir platform bu. Serbest çalışanlar için Shopify’ı düşünün. Serbest çalışan tepkisi güçlüydü. Müşteri hassasiyeti de serbest çalışanlar daha hızlı olduğundan ve işleri büyütebildiklerinden güçlü.”

One Circle HR (BAE ve Güney Afrika Cumhuriyeti) İKB’si Emma El Karout: “Danışmanlarımız,  projeleri ele almak için sanal ekipler kurabilir, ‘Sarı Oda’ müşteri görüşmeleri için ekipleşebilirler. Yetenek platformlarıyla sanal serbest çalışanlardan faydalanırken kuruluşların personel temin bölümleri, alım süreçlerini gözden geçirmeli, kılı kırk yarmalıdır. O zamana dek serbest çalışanlarımız çoğunlukla kuruluşlarla evvelden pekiştirilmiş ilişkiler ve önceden bu büyük şirketlerin teminini yönetmiş ekip üyesi vasıtasıyla ekipleşiyorlar.”

Comet (Fransa) İKB’si Charles Thomas: “Geçenlerde CometFleet’i başlattık, müşterilerin çarçabuk serbest çalışan ekipler kurmalarını sağlayan bir ürün. Bu ekiplerin vazifeleri büyük şirket projelerini yahut asgari uygunlukta ürünleri (Minimum Viable Product) teslim etmektir. Örneğin bir ekip Fransız bir perakendeci için bir e-ticaret sitesi kurdu. Serbest çalışanlar yeni yetenekler kombine edip öğrenmelerine fırsat tanıdığından, bu ürünü çok seviyorlar. Müşterilerse esneklikten ve daha büyük bir yetenek havuzundan istifade etmekten memnunlar.”

Whirling Chief (İsviçre) İKB’si Sesil Pir: “Uzmanlaşmış insan kaynakları çalışanlarımızı arttırmak için sıkı çalışıyoruz. Mücadelemiz: Müşterileri zaruret halinde ihtiyaç duydukları miktarda yardımı sunabileceğimize ikna etmek. Bizim durumumuzda, çok uluslu kuruluşlar hala büyük müşavirlikleri tercih etmeye yanaşıyor.”

Expert360 (Avustralya) İKB’si Bridget Loudon: “Üst düzey yeteneğimizden hoşnut müşterilerimizin bir sonraki ricaları doğal olarak ‘Bana bir ekip kurabilir misiniz’ oluyor. Böyle daha pek çok rica geliyor bize. Bireysel serbest çalışan kalitesi için tüm sorumluluğu üstlensek de proje çıktıları için risk almakta kesin hudutlarımızı çiziyoruz: Biz yeteneğin kendisini sunuyoruz, profesyonel hizmetler değil.”

Catalant (ABD) İcra Kurulu Eş Başkanı (İKEB) Rob Biederman: “Kuruluşlar sık sık tek bir proje için birçok uzman işe alıyorlar. Bazı müşterilerimiz için büyük şirket yöneticilerinin projeler düzenlemesinin yanı sıra serbest çalışan bireyler ve ekiplerin hedeflerine katkılarının ne kadar iyi işlediğini gözlemlemelerine yardımcı olacak ana platformumuz SaaS’tan özellikleri test ediyoruz. Kullanıcıların hem tam zamanlı çalışanlar hem de piyasamızdaki serbest çalışanlardan kurulu melez ekipler oluşturmasını kolaylaştırdık.”

Kolabtree (Birleşik Krallık) İKB’si Ashmita Das: “Kolabtree müşterileri, derin uzmanlık gerektiren karmaşık sorunları çözme arayışındalar. Serbest çalışan bilim insanlarımız gökte ararken yerde bulunacak bilgi ve nitelik sunmaktadırlar. Serbest çalışanları esnek ekipleşmeye yöneltmek ve kuruluşların daha büyük projeler üstlenecek çevik, uzaktan ve serbest çalışan ekipler kurmalarını kolaylaştırmak için personel teminini ve kontrat yönetimini kolaylaştırıyoruz.”

Avvnue (ABD) İKB’si Nitin Kunimmal: “Büyük şirketler, izlemimizin temel yapı taşı. Müşterilerimizin serbest çalışan yetenekleri ve nitelikleri yönetmelerinde bir ortak haline geliyoruz. Müşterilerimiz bütüncül bir yaklaşımı değerli buluyor. Bu da serbest çalışanlarımız için daha çok fırsat ve daha büyük projeler demek oluyor.”

Freelancer Club (Birleşik Krallık) İKB’si Matt Dowling: Serbest çalışanlarımızı birbirleriyle kaynaşsınlar diye ve daha büyük projeler kovalamaları için ekipleşsinler diye teşvik ediyoruz.  Binlerce ekip projelerini mümkün kıldık. Serbest çalışanların fırsatlar yakalamaları ve bir ekip olarak kendilerini tanıtmaları maksadıyla birbirleriyle ‘bitirim ekipler’ olacakları bir ‘ekipler’ sekmesi geliştirmekteyiz.”

YouDo (Rusya) İKB’si Alex Gidirim: “IKEA ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleriyle ortak markalaşan ilk şirket olduk. DO’cular montaj işlerini ve teslimatı üstleniyor. İşe alım ve bordroyu başarıyla yönettiğimiz inşaatlar oldu. Büyük ev aletlerinin montajı ve kurulumu için temmuzda bir e-ticaret platformu da hayata geçireceğiz. Müşteriler de serbest çalışanlar da hoşnutlar.”

Hoxby (Birleşik Krallık) İKEB’i Alex Hirst: “Dijital platformlar ve yollar kullanarak bilgi paylaşmayı ve bir proje yöneticisiyle, özel sipariş ekibi ve iş yönetimi direktörleriyle her bir Hoxby projesini yerine getirmek için ekip üyelerinin çalışma tarzına saygı gösterirken sanal ekiplerde oldukça çevik bir şekilde iş birliği içinde çalışmayı öğrendik. 85’ten fazla ‘Hoxby’,  işimizin esaslarının etkili biçimde işlediğinden emin olmak için birlikte çalışıyorlar. Hoxby topluluğunun dünyadaki net en çeşitli, en motive ve en zeki serbest çalışan grupları olduğuna inanıyoruz.”

NS Work (Hollanda) Operasyon Direktörü Sebastian van’t Hoff: “Büyük şirketler için ekipleşme önemli bir odak, şu anda Güney Afrika’dan denizaşırı Avrupalı müşteriler için proje yöneticileri seçmekteyiz. Proje yöneticileri talimatlarımızı alıyor ve Güney Afrikalı serbest çalışanlar işe alıyorlar. Oradaki serbest çalışanlarımız döviz kuru münasebetiyle pek alakadarlar. Denizaşırı işler vermeye daha yeni başlamamıza rağmen gelecekteki odağımız haline gelecek.”

Moonlighting (ABD) İKB’si Jeff Tennery: “5 yıl boyunca Moonlighting platformumuzda %30 serbest çalışanlar arası işe alımlar görüldü, örneğin site tasarımcısı vergileri halletsin diye bir muhasebeci tutuyor, muhasebeci de site tasarımcısını bir site kursun diye tutuyor.”

Spyrto (İsrail) İKB’si Dan Agmon: “Spyrto ekosistemini kurmamızın nedeni ekipleşmek. Ağ tabanlı ortak çalışma yetkinliğimiz, ileri projelerde görev almaları ve işleri büyütmeleri için en kalifiye ekibi toplamakta müşteriye muavinlik ediyor. Serbest çalışanlar bireysel çalışmayı bırakıp birlikte çalışmaya başlayınca büyüyecek ve gelişecekler de.”

Weploy (Avustralya) İKB’si Tony Wu: “Müşteri hizmetleri ve bağlantı merkezlerinde uzmanlaşıyoruz. Büyük kuruluşların müşteri deneyimini geliştirmekte yaşadıkları elzem bir sorunu çözmelerine yardımcı oluyoruz: Hız ve cevap verme. Bizimki gibi platformları kullanarak ekiplerini sivriltmekte daha az zaman harcarlar.”

Flexing It (Hindistan) İKB’si Chandrika Pasricha: “Büyük şirketler daima odağımızda olmuştur, gelirlerimizin de ekseriyetini oluşturmaktadır. Büyük şirketlere yönelik ürünlerimiz üst düzey müşterilere, analist ve mali uyum denetim uzmanlarıyla birlikte projelere eşleştirecekleri büyük ölçekli müşavirliklere erişme olanağı sağlıyor. Bu ve büyük projeler üstlenen gelişkin serbest çalışan ekipler için olan talep hızlıca artmakta. Serbest çalışanlarımız ekipçe çalışmaya sonuna dek açık kapı bırakmaktalar.”

Viva la revolution! (Yaşasın devrim!)

Yazan: Jon Younger
Çeviren: Harunn Sadi Sincanlı
Kaynak

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.