2021 Liderlik El Kitabınız

556

2020, dünyayı ve iş hayatını geri dönülemez bir şekilde değiştirdi. İş yerleri geleneksel ofislerden evlere taşındı. En iyi liderler, sürekli gelişen küresel durumda değişimin sabit kalan tek şey olduğunu benimsediler ve gerektiğinde hevesle değiştiler. En çalkantılı aksaklık dönemlerinden biri olmasına rağmen, liderlerinizi ve iş gücünüzü geleceğe hazır hale getirmek için de bir fırsat zamanıdır.

Genellikle unvanlarla ilişkilendirilse de liderlik daha fazlasını gerektirir. Bilinmeyene adım atmaya gönüllü olan liderler, potansiyel zorluklara karşı diğerlerinin önünde durur ve daha iyisi için gönülden fedakârlık yaparlar. Değişimi bir fırsat olarak benimseyen liderler, çalışanlarının ve işletmelerinin başarılı olmasına yardımcı olacaktır. Liderlik yaklaşımınızı yeniden tasarlamak, sizi 2021 ve sonrasına güçlü bir şekilde hazırlamak için gereklidir. Peki buna nasıl başlayabilirsiniz? 10 başlıkta sıraladık:

Kendi psikolojinize liderlik etmek

Duygularına nasıl liderlik edeceğini öğrenmek, duygusal olarak veya nötr bir şekilde tepki verdiğinde neler olduğunu ve duygusal olarak yüklendiği yerlerde durumları nasıl gözden geçirdiğinin farkında olmak, liderlere 2021’de daha iyi liderlik etmeleri için gereken donanımı sağlayacak. Ünlü psikolog Dr. Susan David, Emotional Agility: Get Unstuck, Embrace Change and Thrive in Work and Life adlı kitabında liderlerin durumlarla ilgili duyguları hakkında nasıl fikir edindiklerini ve bu bilgileri değerleri ve eylemlerine uyarlamak, hizalamak için nasıl kullandıklarını paylaşıyor. Bu duyguları, düşünceleri ve davranışları merak, şefkat ve isteyerek geride tutarlar, düşüncelerden koparır ve oldukları gibi görebilmek için gözlemlerler; doğru yönde ilerlemeye devam etmek için temel değerlerini bir pusula olarak ele alırlar ve zihniyet, motivasyon ve alışkanlıklarında küçük ve kasıtlı ince ayarlar yaparlar. Liderler, bağımsız bir duygusal çeviklik raporu almak için bir teste bile girebilirler.

Denge kurmak için teknikleri benimsemek

Her insanın psikolojisi farklıdır. Bir liderlik paketi sizinle başa çıkmak için stratejiler içermelidir. Verdiğiniz zor kararlar hakkında yüksek kaliteli tavsiye almak, benzer şekilde zorlayıcı kararlar almış insanlarla bağlantıda olduğunuz için psikolojik açıdan yararlıdır. Mevcut düşüncenizin ayrıntılı bir açıklamasını kağıda yazarak düşüncelerinizi dışa vurmak, hızlı kararlar vermeniz için psikolojinizden uzaklaşmanızı sağlar. Yarış arabası sürücüleri, bir parkurun virajlarını alırken duvardan ziyade yola odaklanacak şekilde eğitilirler. Duvara odaklandığınızda, büyük olasılıkla doğrudan duvara doğru gidersiniz. Enerjinizi yola odaklanmaya harcarsanız, yolu takip edersiniz. Liderlik rolleri, ters gidebilecek binlerce şeyi gerektirir. Enerjinizi yanlış şeylere harcadığınızda, kendi düşüncenizi ve rolünüzü yıkarsınız. Kaçınmayı umduğunuz şeyden çok nereye gittiğinize odaklanın.

İş yerini tersine çevirmek

Pandemi, evden çalışmayı normalleştirdi. Şartlar değişti, bu nedenle zamanınızı nasıl yönettiğiniz ve günlerinizi çalışmanıza bağlı olarak nasıl planladığınız, ne üzerinde çalıştığınız ve kiminle çalıştığınıza ilişkin konulara öncelik verilmelidir. Yeni hibrit iş yeri için gününüzü ve kültürünüzü tasarlamak sürekli olacak bir şeydir. İnsanların toplantılar için nasıl bir araya geldiklerini, kimin toplantıda yer alması gerektiğini, bir gündemi dile getirmeyi ve hangi kararların alınması gerektiğini tanımlamak üzerinde düşünmeyi gerektirir.

Gelişimi ve anlamlı konuşmaları teşvik etmek

İster bire bir toplantılar, ister 360 derece geri bildirim veya grup denetimi şeklinde olsun, düzenli kontroller aracılığıyla sürekli geri bildirim, iletişimi geliştiren ve sanal ortamlarda katılımı teşvik eden araçlardır. Gallup bize daha bağlı çalışanların doğrudan daha yüksek performanslı çalışanlara dönüştüğünü gösterdi. Gelişim ve eğitim fırsatlarına yapılan yatırım, katılımı artırabilir. Çeşitli platformlarda isteğe bağlı olarak erişilebilir içeriğe sahip olmak, gerçek dünyayı, gerçek zamanlı geliştirmeyi destekler, etkileşimi ve sanal dünyada performansı artırır.

Dürüst bir geri bildirim kültürü ve harika bir liderin özelliklerine sahip liderler, insanların duyulduğunu, değer verildiğini ve saygı duyulduğunu hissettiği çalışma alanları yaratır. Adobe İK Lideri Donna Morris, düzenli kontrolleri etkili bir şekilde yönetmek için yöneticilerin, olumlu bir yönetici-çalışan iletişiminin neye benzediğine dair rol oyunlarına katılarak çalışanlarla nasıl bağlantı kuracakları ve onlarla nasıl konuşacakları konusunda eğitilmeleri gerektiğini paylaştı. Bir koçluk yaklaşımını benimsemek, haftalık düzenli ve dürüst geri bildirimlerle gerçek konuşmalar yapmayı içerir ve çalışanların işe dahil olma olasılıklarının 2,7 kat artmasıyla sonuçlanabilir.

Kendini başkasının yerine koymak

Günümüzün işyerlerinde insanlar rutinlerinde, yaşam tarzlarında ve stres seviyelerinde her türlü değişikliği yaşıyorlar. Sanal bir dünyada ve işyerinde empati kurmak, anlamlı sosyal etkileşimlerin kritik bir parçasıdır. İnsanların birbirlerini anlamalarını artırabilir ve gönüllülük gibi olumlu sosyal davranışlara ilham verebilir. Öğrenme ve geliştirme stratejinizde bir sanal gerçeklik deneyimini benimsemek, insanların gelecekteki aksaklıklarla başa çıkmasına yardımcı olabilir. İleri görüşlü liderler, çalışma ve çapraz işbirliğinin geleceğine dair becerileri geliştirmek için yeni ve gelişmekte olan teknolojiyi nasıl benimseyeceklerini keşfedecekler.

Aidiyet, dahil olmak ve psikolojik güvenlik duygusunu beslemek

Kapsayıcı liderlik bir iş gerçekliği, gelecek için bir iş modelidir. Bir şirketin çalışanlarını dinleme şekli ve insanların bunu hissetmesini sağlayan budur. Araştırmalar, kapsayıcı liderliğin üretkenliği artırabileceğini ve bir çalışanın işyerinde nasıl hissettiğiyle yakından ilişkili olduğunu göstermektedir.

Salesforce, kapsayıcı toplantılar, ekip etkinlikleri ve gerçek konuşmalar yoluyla günlük işyeri etkileşimlerini etkiler. Diğer profesyonellerin bu alanda büyümesini desteklemek için kapsayıcı liderlik uygulamaları modülü oluşturmayı bir adım daha ileri götürdüler. McDonald’s, veri biliminde becerilerin artırılmasına yönelik ‘teknolojide kadınlar’ programı gibi girişimleri dahil etmek için bir “Birlikte Daha İyi: Cinsiyet Dengesi ve Çeşitlilik Stratejisi” başlattı; CEO Steve Easterbrook ile birlikte yapay zeka ve kıdemli liderler, bilinçsiz önyargı farkındalığına ve toplumsal cinsiyet statükosunu altüst etmeye yönelik taahhütlerini yansıtmak için McDonald amblemini ters çevirerek LinkedIn’deki profil resimlerini değiştirdiler.

Çalışanın yeteneklerini açığa çıkarmak

LinkedIn’in 2019 Workforce Learning Raporu, çalışanların %94’ünün, şirketin öğrenmelerine yardımcı olmaya yatırım yapmaları durumunda orada daha uzun süre kalacaklarını belirttiğini vurguladı. Çalışanlar, iş yerlerinden kendilerine koçluk yapmalarını, bilgi vermelerini ve iş, beceri ve deneyim düzeyine göre programlara kaydolmayı talep eder. Takımlara birkaç soru sorarak bir “Geri Bildirim Cuma’sına” dahil etmek, insanların ekiplerinin sağlığı, iyiliği ve performansı için nelerin oluşturulması veya etkinleştirilmesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olabilir.

Hazır olma durumunu değiştir

Dinamik, hızlı tempolu bir dünyada liderlerin, bireysel, ekip ve organizasyon düzeyindeki değişikliklere ne kadar çabuk adapte olabileceklerini düşünmeleri gerekir. Liderlerin, ekibinin bireysel becerilerini ve yeteneklerini anlamaları gerekir. Hazır olma durumunu değiştirme, yeni gerçeklik ne olursa olsun, iş bilgilerini hızlı ve akıcı bir şekilde, değiştirmeden paylaşarak insanların enerjisini harika sonuçlar elde etmeye dahil etmeyi ve yönlendirmeyi içerir, insanları pasiflikten ve direnişten alıp sorumlu eyleme götürür. Liderler, çalışanları bir amaca doğru yönlendirmede başrol oynarlar. “Bu gerekli mi?” ya da “Zorunda mıyız?” sorularından “Bunu nasıl yapacağız?” ve “Nasıl yardımcı olabiliriz?” sorularına geçer. Liderler, insanların farkındalıktan çıkıp değişimin yönlendiricisi haline gelmesine yardımcı olabilir.

Çalışanlarınızı yetenek olarak değil, insan olarak görün

Ruh sağlığı sorunları ayrım yapmaz ve psikolojik güvenlik, güven ve refahı öncelik olarak gören ortamlara nasıl liderlik ettiğiniz şu anda çok önemlidir. Kuruluşlar ruh sağlığı hizmetlerini daha erişilebilir hale getirdiğinde hem çalışan hem de şirket performansı artabilir. Liderler, ruh sağlığı konusunda konuşarak ve önemli adımlar atarak, mental hastalığı yok edebilirler.

EY, çalışanlarını akıl sağlığı konusunda eğitmek, onları gerekli yardıma erişmeye teşvik etmek ve mücadele edebilecek diğer kişileri desteklemek için bir WeCare programı başlattı.

Earnout’un CEO’su Matthew Cooper, Quartz’ta ruhsal sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden bir mektup yazdı ve hasta bakımı arayışına geçti. Bilinçli olarak ruhsal sağlığını önceliği yapmayı seçti.

Dijital dünyayı kabul etmek

Dijital ruhsal çözümler gibi çevrimiçi müdahaleler aktif ve büyüyor. Organizasyon liderleri, doktorlarla teletıp erişiminden, meditasyon ve uykuya yardımcı olmak için Calm ve Headspace gibi uygulamalara kadar, açık fikirli bir şekilde liderlik ediyor. Kuruluşlar, Ginger gibi servisler kullanıyorlar; tüm çalışanların eğitimli, davranışsal sağlık koçlarına çevrimiçi saatler içinde lisanslı terapistlere veya psikiyatristlere online erişimini sağlayan, isteğe bağlı bir ruh sağlığı hizmeti. Çevrimiçi ve dijital hizmetleri şirket ekosisteminizin bir parçası olarak entegre etmek, çalışanlarınızın çalışma potansiyellerini en üst düzeye çıkarması için en iyi bakımı ve fırsatları sağlayarak liderlere katkıda bulunur.

Yazan: Angela Kambouris
Çeviren: Asya Hanoğlu
Kaynak

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.